Reklamowali się w Sitnie

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego wziął udział w wystawie zwierząt hodowlanych, maszyn i urządzeń rolniczych, jaki odbył się w Sitnie.

Wystawa zwierząt hodowlanych, maszyn i urządzeń rolniczych odbyła się w dniach od 8 do 10 lipca w Sitnie. Organizatorem imprezy był Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Można było na niej podziwiać rasy koni, krów, gołębi i królików, ale także najnowocześniejszy sprzęt rolniczy. Nie zabrakło też oferty dla pszczelarzy i ogrodników.

Swoje stoisko w Sitnie miał też Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego z Siennicy Różanej. Szkoła prezentowała na nim swoją ofertę edukacyjną, historię i osiągnięcia, a także regionalne potrawy. Sporym zainteresowaniem cieszyła się maskotka, promująca siennicki Zespół. Opiekę nad stoiskiem sprawowali nauczyciele: Ewa Antoniak, Renata Olida, Beata Maluga, Agata Woźniak, Marcin Suchodolski oraz uczennica Malwina Adamczuk. (k)