Rośnie naukowy potencjał

52 naukowcom wręczono w ubiegły czwartek, 8 grudnia na Uniwersytecie Medycznym promocje doktorskie.
Dyplomy odebrało 46 doktorów i 6 doktorów habilitowanych. Przyznanie promocji doktorskich poprzedziło ślubowanie, przyjęte przez prof. dr hab. Wojciecha Załuskę, dziekana II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym.
Tytuły doktora habilitowanego otrzymali tego dnia: dr n. med. Konrad Futyma z II Katedry i Kliniki Ginekologii UM w Lublinie, dr n. med. Maciej Wójcik z Katedry i Kliniki Kardiologii UM w Lublinie, dr n. med. Magdalena Woźniak z Zakładu Radiologii Dziecięcej UM w Lublinie, dr n. med. Andrzej Wróbel z II Katedry i Kliniki Ginekologii UM w Lublinie, dr n. farm. Anna Błażewicz z Zakładu Chemii Analitycznej UM w Lublinie, dr n. med. Anna Pacian z Katedry Zdrowia Publicznego UM w Lublinie.

Promocje doktorskie uzyskali: również pracownicy z Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym: lek. dent. Marcin Kędra, mgr piel. Ewa Kulbaka, lek. dent. Małgorzata Stępień, mgr Jarosław Kuna, lek. med. Karolina Radomska, lek. med. Michał Borys, lek. med. Ludwik Jasiński, mgr Bożena Magoń, mgr Paulina Gil-Kulik, lek. med. Krzysztof Chara, lek. dent. Amelia Cioczek-Studzińska, lek. med. Małgorzata Dec, lek. med. Elżbieta Reichert, mgr Valentina Fedorovich, lek. med. Dariusz Malicki, mgr Arkadiusz Macheta, lek. med. Diana Mazurek, lek. med. Tomasz Wasyluk, mgr Michał Kaźmierczak, mgr farm. Łukasz Świątek, lek. med. Andrzej Wilkołaski, mgr Anna Osinka, lek. dent. Mateusz Mazurek, lek. med. Piotr Kawecki, lek. med. Anna Kuna oraz Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym: lek. med. Rafał Walczak, lek. med. Grzegorz Zarzycki, lek. med. Iwona Radzik, mgr Magdalena Iwan, lek. med. Izabela Zakrocka, mgr inż. Iwona Homa-Mlak, lek. med. Przemysław Włodek, lek. med. Dariusz Sobieraj, lek. med. Marcin Obel, lek. med. Czesław Cielecki, lek. med. Klaudiusz Ciepliński, lek. med. Krzysztof Pyra i Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej: mgr anal. med. Dorota Natorska-Chomicka, mgr inż. biotech. Artur Wnorowski, mgr biotech. Sylwia Parasion jak również Wydziału Nauk o Zdrowiu: mgr Agata Pocztarska, mgr piel. Maria Sokołowska, mgr psych. Agnieszka Rolińska, mgr Sebastian Marciniak, mgr Patryk Rzońca, mgr piel. Grzegorz Nowicki.
(EM.K.)