Studenci dostali stypendia od marszałka

237 studentów otrzymało stypendia od Marszałka Województwa Lubelskiego. Najliczniejszą grupę wśród wyróżnionych stanowią żacy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (aż 84) i Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (56).


Studenckie stypendia przyznawane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego już od 2008 roku. W obecnej edycji wpłynęły 253 wnioski. Po ich weryfikacji wydano 237 decyzji przyznających stypendia najlepszym studentom szkół wyższych, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce, a także wykazali się osiągnięciami w następujących rodzajach działalności: praca w kole naukowym, działalność popularnonaukowa, praca naukowo-badawcza, studia w ramach stypendium zagranicznego lub programów międzyuczelnianych, studia równoległe na dodatkowym kierunku studiów, studia międzyobszarowe, publikacje naukowe, czynny udział w konferencjach naukowych, patenty i wzory użytkowe złożone w Urzędzie Patentowym RP, osiągnięcia edukacyjne, artystyczne, sportowe oraz działalność w wolontariacie.
Wysokość stypendium wynosi 300 zł miesięcznie przez okres 8 miesięcy, tj. od stycznia do sierpnia 2017 r. Łącznie Województwo Lubelskie przeznaczyło na stypendia 568 200 złotych.
Najliczniejszą grupę wśród wyróżnionych stanowią żacy z Lublina. Aż 84 stypendystów studiuje na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, 56 na Uniwersytecie Medycznym, 35 na Uniwersytecie Przyrodniczym, a 25 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.
Wśród stypendystów nie brakuje słuchaczy uczelni w innych miastach polski, mieszkających w naszym województwie. 12 stypendystów studiuje na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, trzech na Politechnice Warszawskie, dwóch na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie po jednym na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Warszawskim oraz Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie. BK

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej:

Kamila Babkiewicz, Monika Bryczkowska, Anna Drapsa, Anna Zawrotniak (chemia kryminalistyczna), Karolina Badurowicz, Maria Baranowska, Elżbieta Brodawka, Izabela Cąkała, Aleksandra Cisek, Mateusz Derdak, Tomasz Drab, Maciej Drabik, Anna Dusza, Bartłomiej Gaszyna, Karolina Głowacka, Weronika Gocyk, Aleksander Hejduk, Mateusz Jaguś, Aleksandra Kalinka, Jakub Kalinowski, Izabela Kalisz, Anna Karykowska, Aleksandra Klimek, Piotr Kobylski, Angelika Koman, Aleksandra Koniewicz, Dawid Kościołko, Katarzyna Krzymowska, Rafał Malec, Maciej Małachowski, Michał Marcinowski, Cezary Nesteruk, Michalina Opoka, Katarzyna Osiak, Aleksandra Poździk, Kamil Sypek, Małgorzata Szwed, Natalia Ściuba, Natalia Tomasiak, Michał Wasil, Magdalena Węcławska-Misiurek, Mikołaj Wojcieszek, Przemysław Wolak, Sylwia Zaborska, Krzysztof Zubik, Jakub Zych (prawo), Paulina Konat, Łukasz Korzan, Mariusz Królicki (studia prawno-biznesowe), Arkadiusz Bernat, Arleta Chuba, Paweł Czuliński, Małgorzata Dziewiczkiewicz, Irmina Florek, Ewa Hałasa (finanse i rachunkowość), Monika Budkowska, Agnieszka Horodecka (logopedia z audiologią), Jan Choma, Mateusz Kubiś (logistyka), Katarzyna Czerewko, Kamil Filipek (biologia), Magdalena Drwal, Ewa Głowacka, Dorota Wolińska (gospodarka przestrzenna), Rafał Hudak, Aleksandra Surma (europeistyka), Anna Jakimowicz (historia), Paulina Kalita (filozofia), Natalia Kijak, Agata Kiraga, Barbara Sioma, Vitaliy Smygu, Aleksandra Wróblewska (ekonomia), Natalia Kopik (biologia), Kamila Łobko (lingwistyka stosowana), Sebastian Peret (zarządzanie), Ewelina Wojczuk, Artur Potocki, Ewa Serafin (administracja), Anna Wiatrzyk (geoinformatyka), Przemysław Piątek (chemia), Patryk Olszak (bezpieczeństwo wenętrzne), Magdalena Oronowicz (zarządzanie), Paulina Rudnik (archiwistyka)

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie:

Katarzyna Banach, Monika Mitura, Agata Paluch, Beata Rutkowska (żywienie człowieka i dietetyka), Marcin Bany, Magdalena Dyrka, Kamila Łakomska, Oliwia Mgłosiek, Klaudia Miklaszewska, Tomasz Miler, Katarzyna Pomykacz, Michał Serafin, Katarzyna Żondełek (weterynaria), Paulina Bednarczuk (ochrona środowiska), Justyna Bochnak, Magdalena Krukowska (bezpieczeństwo i certyfikacja żywności), Joanna Cieślikowska (technologia żywności i żywienie człowieka), Justyna Gierczak-Prończuk, Karolina Misztal, Sylwia Paluch, Paulina Pilaszkiewicz, Patrycja Podstawka (bezpieczeństwo i higiena pracy), Konrad Grzesiuk, Patrycja Kołodziej (zootechnika), Agata Jaśkowiec (inżynieria bezpieczeństwa), Karol Kupryaniuk (inżynieria przemysłu spożywczego), Paweł Nakonieczny, Anna Rodzeń (zarządzanie i inżynieria produkcji), Patryk Niedźwiecki (transport), Sylwia Paprocka (behawiorystyka zwierząt), Justyna Reut (transport), Karolina Tymoszuk, Jan Zdulski (zielarstwo i terapie roślinne), Małgorzata Zarek (doradztwo w obszarach wiejskich), Ilona Woźniak (gospodarka przestrzenna)

Katolicki Uniwersytet Lubelski:

Agnieszka Bernecka, Dorota Czerwiak, Mateusz Gabryel, Aleksandra Janur, Gabriela Janur, Sławomir Korus, Jakub Matwiejczyk, Jolanta Mroczka, Paweł Nycz, Konrad Węgliński, Diana Tylus, Justyna Świerczek (prawo), Karolina Ciepiela, Ewelina Frańczyk, Martyna Jarosz, Anna Nykiel (psychologia), Julia Dąbek (europeistyka), Adrian Durys (teologia), Michał Dworski (historia), Ilona Kołodziej (filologia polska), Maksymilian Kuźmicz (MISHS), Ewelina Parafińska (filologia słowiańska), Katarzyna Pasternak, Katarzyna Tomczuk, Anastazja Zawiślak (psychologia)

Politechnika Lubelska:

Piotr Bielecki, Jakub Gryka, Robert Karpiński (inżynieria biomedyczna), Sylwia Duda (inżynieria środowiska), Arkadiusz Gita (mechanika i budowa maszyn), Beata Górniak (transport), Monika Kaczorowska (informatyka), Agata Nowakowska (zarządzanie), Paulina Woźniak (elektrotechnika), Aneta Tarnogórska (edukacja techniczno-informatyczna)

Uniwersytet Medyczny:

Klaudia Brożyna, Katarzyna Chrobok, Krystian Ciechański, Urszula Fałkowska, Michał Filip, Sylwia Gajek, Michał Godzisz, Maria Gołębiowska, Krzysztof Grzechnik, Wiktoria Hernoga, Paula Hołub, Katarzyna Jarosz, Piotr Kamiński, Joanna Knap, Marlena Kot, Maciej Kozioł, Katarzyna Kubiak, Angelika Kuczyńska, Anna Kułak, Magdalena Kuźmik, Karolina Lewczuk, Aleksandra Łuksik, Monika Majcher, Katarzyna Mendyk, Michał Mielnik, Olga Padała, Joanna Pekar, Marta Piróg, Marta Podgórniak, Justyna Podgórska, Mateusz Puchala, Maciej Putowski, Agnieszka Radzka, Anna Roszkowska, Karolina Rożenek, Maciej Rutkowski, Justyna Skolarczyk, Marta Sprawka, Agnieszka Staciwa, Magdalena Szydełko, Łukasz Świerszcz, Anna Taracha, Piotr Tarkowski, Jędrzej Tkaczyk, Anita Wdowiak, Mateusz Woźniakowski, Michał Zarobkiewicz, Jacek Zawiślak, Karolina Żak (medycyna), Dominika Cieślak, Kamila Podgórska (farmacja), Patrycja Gierszon, Agata Karpińska, Sebastian Kowalski, Justyna Wysocka (zdrowie publiczne), Katarzyna Wiśniewska (położnictwo)

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach:

Paulina Czubaj (matematyka), Magdalena Gajownik (menadżer produkcji i przetwórstwa mięsnego), Partycja Izdebska (bezpieczeństwo narodowe), Dorota Kobojek, Karol Krasuski, Przemysław Sergiej, Katarzyna Starzyńska, Monika Zdanowska (zarządzanie), Sebastian Krasuski (rolnictwo), Anna Piszcz, Damian Sawczuk (logistyka), Magdalena Ślusarczyk (pedagogika)

Politechnika Warszawska:

Przemysław Kapeluszny, Arkadiusz Skoczylas, Paweł Wójcik (geodezja i kartografia)

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu:

Michał Kornas (geoinformacja)

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji:

Sylwia Kot, Magdalena Matejek (architektura i urbanistyka), Jan Leszczyński (informatyka)

Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej:

Monika Łukijaniuk, Julia Sacewicz (zdrowie publiczne), Agnieszka Szymczak (bezpieczeństwo narodowe)

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie:

Kinga Mianowana (architektura)

Uniwersytet Warszawski:

Dominik Michoński (MISHiS)

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie:

Kinga Stefańska (psychologia)

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie:

Marta Zdunek (fizjoterapia), Monika Zając (wychowanie Fizyczne)