Szansa na Glinianki

Radni gminy Białopole zarezerwowali w budżecie pieniądze niezbędne do aplikowania o unijne dotacje. Wśród planowanych inwestycji jest urządzenie pierwszego w gminie kąpieliska.

 

Najważniejszym punktem sesji były zmiany w budżecie gminy umożliwiające realizację szeregu inwestycji. Wśród nich jest przebudowa siedmiu odcinków dróg: Białopole – Teresin (3 km), Białopole – Grobelki (3 km), Buśno – Wojsławice (1,7 km), Raciborowice – Kurmanów (700 m), Kolonia Raciborowice (700 m), Maziarnia (1,7 km), Raciborowice – Teremiec (4 km). Koszt inwestycji to 4,8 mln zł. Urzędnicy złożyli wniosek o dotację na ten cel. Gra jest warta świeczki, bo dofinansowanie unijne może wynieść 63 proc. wartości przedsięwzięcia, 25 proc. kosztów ponieść ma powiat chełmski, resztę gmina Białopole. Jeśli projekt dostanie dotację, inwestycja zostanie zrealizowana do końca lipca przyszłego roku.
Ciekawym projektem, na który radni zabezpieczyli pieniądze w budżecie, jest zagospodarowanie zbiornika wodnego „Glinianki” w Buśnie. Urzędnicy również starają się o unijne dofinansowanie na ten cel. Inwestycję oszacowano na 350 tys. zł. Wniosek o dotację już złożono. Może ona wynieść aż 95 proc. wartości przedsięwzięcia. Jest to część projektu realizowanego wraz z pięcioma innymi gminami (Kamień, Żmudź, Dorohusk, Wojsławice, Horodło) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Jeśli projekt zostanie dofinansowany, a ponoć są na to duże szanse, przy „Gliniankach” w Buśnie powstanie piękna plaża z zapleczem sanitarnym. Byłoby to jedyne kąpielisko w gminie Białopole. Samorząd wydał dotąd 24 tys. zł na dokumentację techniczną, niezbędną do tego, aby ubiegać się o dotację. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, projekt będzie realizowany w latach 2017-2018.
Rada Gminy Białopole zabezpieczyła też około 2 mln zł na projekt obejmujący montaż kolektorów słonecznych. To kolejne przedsięwzięcie, na które gmina aplikuje o unijną dotację, która może wynieść 85 proc. wartości przedsięwzięcia. Pozostałe koszty są rozłożone między samorząd i mieszkańców uczestniczących w projekcie.
Radni pozytywnie zaopiniowali plany organizacji szkół na rok szkolny 2016/2017. Wbrew obawom dla wszystkich 3-latków będzie miejsce w przedszkolach.
Henryk Maruszewski, wójt gminy Białopole poinformował radnych o trwających w gminie przebudowach dróg: w Białopolu (500 m), Kolonii Raciborowice (800 m), Strzelcach (700 m). Inwestycja opiewa na 300 tys. zł i gmina finansuje ją z własnej kieszeni. Radni wysłuchali też informacji komendanta Zarządu Gminnego Związku OSP RP o działalności OSP w Białopolu. W wyniku przeprowadzonych w tym roku zebrań sprawozdawczo-wyborczych w czterech jednostkach OSP zmienili się prezesi lub komendanci. W jednostce w Białopolu prezesem OSP została Beata Augustynek. To jedna z czterech kobiet w województwie lubelskim pełniących taką funkcję.(mo)