Tak się żyje dyrektorom

Kontynuujemy cykl, w którym prezentujemy oświadczenia majątkowe samorządowców i szefów samorządowych jednostek za 2021 rok. Tym razem kolej na szefów świdnickich placówek oświatowych, kulturalnych i społecznych.


Piotr Bogusz, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Świdniku, zgromadził oszczędności w kwocie 160 tys. zł oraz 2,1 tys. zł USD. Ma dwa mieszkania: 63 mkw. o wartości 250 tys. zł i 47 mkw. – 286 tys. zł. I nieruchomości, i oszczędności stanowią małżeńską wspólnotę majątkową. Ma także gospodarstwo rolne o wartości 30 tys. zł (majątek odrębny). W ubiegłym roku zarobił – 159,7 tys. zł.

Renata Dobrowolska, zastępca dyrektora Centrum Usług Społecznych, zaoszczędziła 107,3 tys. zł. Oszczędności ulokowała także w lokatach – 57,7 tys. zł oraz IKZE – 22,8 tys. zł. Te ostatnie stanowią majątek odrębny, pozostałe małżeńską wspólność majątkową. Nieruchomości: dom o pow. 100 mkw. i wartości 250 tys. zł z działką 1,9198 ha zabudowaną budynkami gospodarskimi – 80 tys. zł (majątek odrębny), mieszkanie 63,4 mkw. – 317 tys. zł. Wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) – ok. 113 tys. zł.

Piotr Jankowski, dyrektor Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej i rzecznik prasowy Portu Lotniczego Lublin, zgromadził na koncie 8,5 tys. zł oraz 50 tys. CHF. Ma dom o pow. 170 mkw. i wartości 650 tys. zł. Inne nieruchomości: działka, na której stoi dom (0,12 ha), grunty orne 0,72 ha – 70 tys. zł, grunty orne 0,20 ha o wartości 50 tys. zł, grunty orne z domem letniskowym – 0,20 ha – 100 tys. zł. Jako szef MPBP w Świdniku zarobił w ubiegłym roku 104,3 tys. zł, umowy zlecenia – 48,3 tys. zł. Samochód Toyota Yaris z 2007 r. Spłaca kredyt na budowę domu. Na koniec ubiegłego roku do spłaty pozostało ok. 55 tys. CHF. Cały majątek stanowi małżeńską współwłasność.

Leszek Kalicki, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdniku, na koniec ubiegłego roku zaoszczędził ok. 45 tys. zł. Ma dom o pow. 120 mkw., którego wartość szacuje na 200 tys. zł oraz dwa mieszkania: 75,10 mkw. – 360 tys. zł i 30,30 mkw. – 179 tys. zł, a także dwie działki rolne: 1,45 ha z wymienionym wyżej domem i zabudowaniami gospodarskimi – 300 tys. zł i 2,41 ha – 36 tys. zł. Ostatnia nieruchomość stanowi majątek odrębny, pozostałe wchodzą w skład małżeńskiej wspólnoty majątkowej. Jako dyrektor SP nr 3 zarobił w minionym roku 37,1 tys. zł. Przypomnijmy, że przed wygraniem konkursu L. Kalicki był zastępcą dyrektora w SP nr 5, co przyniosło mu dochód w kwocie ok. 91,8 tys. zł; dochód z Interwencyjnej Placówki Opieki na Dzieckiem w Lublinie – 53,3 tys. zł, dopłaty bezpośrednie z ARiMR – 3,6 tys. zł. Ma Peugeot 807 z 2007 r. (majątek odrębny). Spłaca kredyt na zakup mieszkań wymienionych w oświadczeniu – do spłaty pozostało – 13,2 tys. zł oraz 139,6 tys. zł (wspólne zobowiązanie małżonków) oraz pożyczkę na cele mieszkaniowe – do spłaty pozostało 18,3 tys. zł (zobowiązanie odrębne).

Beata Kowalczyk, dyrektor Zespołu Przedszkoli nr 2 w Świdniku, odłożyła 55 tys. zł. Ma dom (pow. 128 mkw.), stojący na działce 893 mkw., łączna wartość obu tych nieruchomości to ok. 480 tys. zł. Inne nieruchomości: mieszkanie o pow. 54 mkw. i wartości 200 tys. zł. Jako dyrektor zarobiła w ubiegłym roku ok. 101 tys. zł. Auto: Ford Kuga z 2012. Spłaca kredyt na zakup działki 43,2 tys. CHF. Cały majątek wchodzi w skład małżeńskiej wspólnoty majątkowej.

Mirosław Król, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Świdniku, ma dom o pow. 150 mkw. i wartości ok. 500 tys. zł. Inne nieruchomości: działka rolno-budowlana (0,33 ha) o wartości 60 tys. zł. Dochody: z tytułu zatrudnienia w 2021 r. – 128,4 tys. zł., dieta radnego rady powiatu 22,5 tys. zł. Samochód: Volkswagen Turan z 2010 r. o wartości 25 tys. zł. Spłaca kredyt mieszkaniowy – kwota do spłaty 213,3 tys. zł i pożyczkę gotówkową – kwota do spłaty 30,7 tys. zł. Majątek stanowi małżeńską wspólność majątkową.

Andrzej Mańka, dyrektor Centrum Usług Społecznych, a także przewodniczący Rady Powiatu Świdnickiego, ma dom o pow. 169 mkw., którego wartość szacuje na 600 tys. zł. Działkę, na której położony jest dom (16 a) wycenia na 150 tys. zł. Inne nieruchomości: działka rekreacyjna (11 a) z domkiem – 60 tys. zł (dzierżawa wieczysta). Dochód z tytuły zatrudnienia – 128 tys. zł, dieta radego ok. 24 tys. zł. Samochód osobowy Hyundai Elantra z 2018 r. Spłaca kredyt hipoteczny – 174 tys. zł i kredyt na zakup samochodu – 13,1 tys. zł. Majątek stanowi małżeńską wspólnotę majątkową.

Ewa Marchlewska, dyrektor Przedszkola nr 7 w Świdniku, ma dom o pow. 140 mkw. wartość tej nieruchomości wraz z 3-arową działką wycenia na 800 tys. zł (małżeńska wspólność majątkowa). Posiada także prawa do połowy gospodarstwa rolnego (z domem i budynkami gospodarczymi) o pow. 0,7 ha i wartości 200 tys. zł. Dochody z tytułu o pracę w 2021 r. – 99,9 tys. zł, umowa o dzieło – 832 zł, inne – 300 zł.

Tomasz Szydło, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Świdniku, w rubryce „środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej” wpisał kwotę 80 tys. zł. Ma dom o pow. 137 mkw. wraz z działką (956 mkw.) o łącznej wartości 420 tys. zł oraz dwie inne nieruchomości – działki o pow. 5000 mkw. (25 tys. zł) i 142 mkw. (droga, 10 tys. zł). Nieruchomości i oszczędności stanowią małżeńską współwłasność. Jako dyrektor „Piątki” zarobił w ubiegłym roku prawie 129 tys. zł, jako członek rady nadzorczej MKS Avia Świdnik – 5,6 tys. zł, jako radny powiatu świdnickiego – 10,9 tys. zł. Mienie ruchome: Honda CRV z 2012 r. (własność żony), Renault Escape 2013 r. (własność), Toyota Yaris – 2007 r., (współwłasność z żoną). Wspólnie z małżonką spłaca kredyt na budowę domu – do spłaty pozostało 16,4 tys. zł.

Renata Wójcik, dyrektor Zespołu Przedszkoli nr 1 w Świdniku, zaoszczędziła 117 tys. zł. Oszczędności w kwocie 30 tys. zł ulokowała w obligacjach skarbu państwa (małżeńska wspólność majątkowa). Ma mieszkanie o pow. 61 mkw. o wartości 305 tys. zł. (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu; współwłasność małżeńska). Dochody ze stosunku pracy 99,3 tys. zł. Auta Kia Picanto z 2021 r. – współwłasność małżeńska.

Janusz Wójtowicz, komendant Straży Miejskiej w Świdniku, oszczędności ma w walucie. Zgromadził 11,62 GBP, 2,3 tys. euro oraz 62,49 CHF. Posiada dom o pow. 140 mkw.; wraz z działką o areale 4,12 a, wartość tej nieruchomości szacuje na 130 tys. zł. Dochody w 2021 r.: praca w SM w Świdniku – 98,1 tys. zł, emerytura – 117 tys. zł. Auta: Renault Kadjar (2019 r.) i Mitsubishi Eclipce (2018 r.). Spłaca kredyt hipoteczny na zakup i remont domu – do spłaty pozostało 16,7 tys. CHF oraz kredyt gotówkowy – do spłaty pozostało – 36,2 tys. zł. Cały majątek stanowi małżeńską współwłasność.

Aldona Zagdańska, dyrektor zespołu Żłobków Miejskich w Świdniku, zgromadziła ok. 150 tys. zł (małżeńska wspólność majątkowa). Nieruchomości: dom o pow. 179 mkw. i wartości 500 tys. zł (małżeńska wspólność majątkowa), mieszkanie o pow. 64,23 mkw. o wartości 400 tys. zł (majątek osobisty). Inne nieruchomości: działka przemysłowa – 1500 mkw. z budynkiem 80 mkw., działka budowlana – 1072 mkw., działka rekreacyjna – 1000 mkw., działka – 670 mkw., na której znajduje się dom (małżeńska współwłasność). Wartość wszystkich nieruchomości dyrektor szacuje na 1,4 mln zł. Dochody w 2021 r.: wynagrodzenie ze stosunku pracy: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1- 26,6 tys. zł, Zespół Przedszkoli nr 2 – 7,2 tys. zł, Zespół Żłobków Miejskich w Świdniku – 78,4 tys. zł, przychód z wynajmu mieszkania – ok. 12 tys. zł, zysk ze sprzedaży samochodów: Lancia Beta – 1 tys. zł, VW Sharan – 39,5 tys. zł, Audi TT – 15,5 tys. zł. Auto: Renault Master z 2013 r. Wspólnie z mężem spłaca kredyt hipoteczny (88,1 tys. zł) i trzy inne pożyczki na łączną kwotę ok. 28 tys. zł oraz pożyczkę – 20 tys. zł od osób fizycznych na dofinansowanie firmy męża.

Adam Żurek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku i prezes MKS Avia Świdnik, zgromadził ok. 4 tys. zł oszczędności. Ma mieszkanie 61,50 mkw. o wartości 250 tys. zł (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu). I oszczędności, i nieruchomość wchodzą w skład małżeńskiej wspólnoty majątkowej. Posiada również inną nieruchomość (1 630 mkw.), którą wycenia na 200 tys. zł (majątek odrębny). Jako szef MOK-u zarobił w ubiegłym roku ok. 106 tys. zł, w Avii – 75 tys. zł. Spłaca dwa kredyty – do spłaty pozostało ok. 24 tys. zł. (opr. k)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here