Turniej Sołectw Gminy Wojsławice

Przedstawiamy końcową klasyfikację turnieju: I ul. Grabowiecka, II ul. Krasnystawska i Witoldów, III Partyzancka Kolonia i Nowy Majdan, IV ul. Uchańska i Wojsławice Kolonia, V ul. Rynek i Stary Majdan, VI Turowiec i Wólka Putnowicka, VII Rozięcin, VIII ul. Chełmska, IX Majdan Ostrowski i Putnowice. W rzucie lotką, w której konkurowali sołtysi i radni, zwyciężyli Jolanta Wlaź i Grzegorz Łoś. (opr. sr)