Urzędnicy pod lupą

Inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej prowadzą kompleksową kontrolę w Urzędzie Gminy Kamień. Potrwa do 24 września br.

Urzędnicy co jakiś czas przechodzą kontrole Regionalnej Izby Obrachunkowej. RIO przeprowadza je na wniosek albo z urzędu. Kontrole mogą być kompleksowe, obejmujące gospodarkę finansową samorządu, problemowe tj. w zakresie konkretnej kwestii, doraźne – podejmowane w razie potrzeby, a także kontrole sprawdzające realizację ostatnich zaleceń pokontrolnych. W przypadku gminy Kamień chodzi o kompleksową kontrolę, bo poprzednią przeprowadzano cztery lata temu. Sprawdzono wtedy gospodarkę finansową gminy.

Protokół pokontrolny ze stwierdzonymi nieprawidłowościami liczył kilkanaście stron, ale to norma w samorządach. Mimo, że urzędnicy przechodzą kontrole systematycznie to i tak stresująca kwestia.
– Kontrola rozpoczęła się we wtorek, potrwa do 24 września – informuje Roman Kandziora, wójt gminy Kamień. (mo)