W jaki sposób osoby, które pracowały w Niemczech lub innych krajach mogą zasilić swoje konto zwrotem podatku?

Jest to ważne przypomnienie dla każdego, kto pracował za granicą, aby wypełnić deklarację i odzyskać nadpłacone podatki. W ten sposób można otrzymać trzycyfrowe, a czasem nawet czterocyfrowe kwoty. Niemcy to jeden z najpopularniejszych kierunków emigracji zarobkowej Polaków, więc przyjrzyjmy się bliżej, jak przebiega proces zwrotu podatku z tego kraju.

Od czego zacząć zwrot podatku z Niemiec?

42 procent. Tyle średnio wynosi stawka podatku dochodowego potrącana z każdego wynagrodzenia. Te pieniądze są przeznaczane na organizację państwa i społeczeństwa: na szkoły, instytucje finansowe, medyczne i inne służby publiczne. Zwykle nie jest możliwe odzyskanie pełnej kwoty, a jedynie nadpłaconych podatków.

Na wysokość tej sumy mogą wpływać takie czynniki jak spłaty kredytów mieszkaniowych, składki na ubezpieczenie na życie, a także opłacenie studiów czy spłata kredytu studenckiego. Nadpłaty mogą wystąpić również w przypadku osób wychowujących dzieci. Pełna kwota podatku jest zwracana tylko w tych przypadkach, gdy uzyskany roczny dochód nie przekracza minimalnej kwoty dochodu zwolnionego z opodatkowania.

Pamiętaj, że rozliczenie podatku z Niemiec to bardzo dobry sposób na zasilenie swojego portfela. Jednak jest to proces, który wymaga czasu i cierpliwości. Początek nowego roku to doskonała okazja, aby rozpocząć tę procedurę. Ale od czego zacząć?

Od deklaracji podatkowej!

Pierwszym i najważniejszym zadaniem jest zadeklarowanie dochodu uzyskanego w Niemczech i  w Polsce. To zeznanie podatkowe pozwala określić: ile zapłaciłeś podatku, czy uzyskany dochód nie przekroczył szacowanej kwoty dochodu niepodlegającego opodatkowaniu oraz obliczyć sumę do zwrotu. W takim wypadku deklaracje dochodów należy przeprowadzić zarówno w Polsce, jak i w Niemczech.

Następny krok – zebranie dokumentów

Aby odzyskać podatek z Niemiec, konieczne jest zebranie niezbędnych dokumentów wymaganych w tej procedurze i przedłożenie ich niemieckiemu organowi podatkowemu. Poniżej wymieniono najważniejsze dokumenty, bez których zwrot podatku nie jest możliwy:

  • kopia dokumentu tożsamości – może to być paszport lub dowód osobisty,
  • ostatnie odcinki wypłat od wszystkich pracodawców, u których pracowało się w Nimczech,
  • oświadczenie o dochodach z polskiego urzędu skarbowego,
  • umowa wynajmu mieszkania w Niemczech, jeśli się ją posiada wraz z raunkami, o ile koszty te nie były refundowane przez pracodawcę.

Wszystkie zebrane dokumenty należy przesłać do niemieckiego urzędu skarbowego. Kopie dokumentów nie powinny być w formie elektronicznej, tylko papierowej.

Warto zaznaczyć, że zwrot podatku z Niemiec następuje za ostatnie 4 lata pracy w tym kraju. Jeśli pracowałeś tam przed 2017 rokiem, nie będziesz już mógł odzyskać podatku za ten okres. Pieniądze nie odebrane przez 4 lata, przechodzą do budżetu państwa.

Możliwość skorzystania z pośrednictwa specjalistów

Wypełnianie dokumentów jest jedną z najbardziej frustrujących czynności w procesie zwrotu podatku. Prawidłowe złożenie zeznania podatkowego często sprawia trudności nawet rodowitym Niemcom, nie mówiąc już o emigrantach zarobkowych, którzy nie zawsze dobrze znają język. Niestety, bez deklaracji podatkowej nie jest możliwe uzyskanie zwrotu nadpłaty. Jednak nie warto się bać i rezygnować z należących się pieniędzy – można zlecić tę pracę specjalistom, dla których zwrot podatku z zagranicy jest codziennością.

Skompletowanie dokumentów, wypełnienie i wysłanie deklaracji to zadanie wymagające dużo czasu, wysiłku i cierpliwości. Czasami zwrócenie się do specjalistów może nie tylko zaoszczędzić czas, ale także zapewnić sprawny przebieg procesu oraz najwyższą kwotę zwrotu, jaką można uzyskać. Dzięki pomocy pośredników, zwrot podatku z Niemiec to znacznie prostszy sposób, niż gdyby próbować przeprowadzić go samodzielnie.

Dla wciąż pracujących w Niemczech – zasiłki na dzieci

Warto wspomnieć, że osoby pracujące w Niemczech, które deklarują dochody i wychowują dzieci, mogą również otrzymywać zasiłek rodzinny. To dodatkowe fundusze na pokrycie kosztów wychowania i edukacji dzieci. Kwota ta, w przeciwieństwie do zwrotu podatku z Niemiec, zależy od tego, ile dzieci dorasta w rodzinie. Osoby wychowujące 1-2 dzieci mogą otrzymać 204 euro miesięcznie na dziecko. Wychowujący 3 dzieci mogą co miesiąc otrzymać 210 euro za trzecie i 235 euro za czwarte. Zasiłek na dziecko to dodatkowe pieniądze, tak jak zwrot podatku.

Zanim porozmawiamy o dokumentach wymaganych do otrzymania zasiłku rodzinnego, warto zauważyć, że na mocy rozporządzenia z 1 stycznia 2018 roku, zasiłek na dziecko jest zwracany tylko za ostatnie 6 miesięcy. Poniżej znajduje się lista dokumentów, które należy przygotować, aby uzyskać zasiłek rodzinny:

Dokumenty wystawiane przez pracodawcę:

  • kopia niemieckiej umowy o pracę (wpłwa na długość trwania procesu);
  • formularz „Lohnsteuerbescheinigung“ lub odcinki wypłat z ostatnich 6 miesięcy;
  • certyfikat „ Arbeitgeberbescheinigung“ (oryginał).

Dokumenty z niemieckich instytucji:

Anmeldung/Abmeldung – to formularze rejestracji i wyrejestrowania z pobytu w Niemczech; ważny jest również dokument od pracodawcy potwierdzający miejsce zamieszkania w Niemczech.

Dokumenty osobiste:

– umowa wynajmu mieszkania (kopia); ten dokument ma wpływ na czas trwania procesu;
– akt urodzenia dziecka (kopia); musi zostać przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego;
– jeśli jest dostępny, dokument tożsamości dziecka (kopia);
– dokumenty tożsamości obojga rodziców (kopie);
– akt małżeństwa (kopia); musi zostać przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego;
– jeśli dziecko ma 18-25 lat, potrzebne będzie zaświadczenia ze szkoły lub uczelni potwierdzające status ucznia; musi zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

Zasiłki na dzieci, podobnie jak zwrot podatku z Niemiec, to procedura wymagająca czasu, cierpliwości oraz konkretnej wiedzy. Tym, którzy wątpią we własne siły, zalecanym wyborem będzie zwrócenie się do profesjonalistów w tej dziedzinie, którzy za pewną opłatą przejmą na siebie całą odpowiedzialność związaną z przeprowadzeniem procesu rozliczenia podatkowego.

Życie staje się prostsze, jeśli specjalista wykonuje za ciebie najtrudniejsze sprawy. Niech zwrot podatku z Niemiec nie stanie się twoją biurokratyczną zmorą. Im szybciej rozpoczniesz ten proces, tym szybciej będziesz mógł cieszyć się zasilonym kontem.

Materiał partnera

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here