Wielki sukces uczennic I LO!

Drużyna I LO w Krasnymstawie zwyciężyła w ogólnopolskim programie Samsunga „Solve for Tomorrow”. Nagrodą był nie tylko prestiż, ale i 30 tys. zł.

Przez kilka ostatnich miesięcy 10 zespołów z całej Polski doskonaliło swoje innowacyjne projekty, które pozwoliły im aktywnie zmierzyć się z wyzwaniami współczesnego świata, jednocześnie pomagając komuś w swoim otoczeniu. Swoje idee zrealizowali w postaci aplikacji, rozwiązań technologicznych czy podcastów. Decyzją jury zwycięzcą drugiej edycji konkursu „Solve for Tomorrow”, organizowanej przez firmę Samsung, został zespół z I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, który zrealizował projekt „Pokolenia do połączenia”!

Drużyna z I LO w Krasnymstawie przystąpiła do konkursu w składzie: Milena Lis, Aleksandra Skubisz, Ewelina Perestaj i Maja Wieleba, a merytoryczną opiekę nad zespołem sprawowała nauczycielka podstaw przedsiębiorczości Sylwia Wójcik-Wilkołazka. Zwyciężczynie przygotowały lokalny magazyn oraz aplikację, które mają za zadanie wprowadzić seniorów w świat nowych technologii.

– To ogromny sukces naszych uczennic, a zarazem przedsiębiorczych krasnostawianek, gdyż poziom rywalizacji był bardzo wysoki, a komisja konkursowa oceniała młodzieżowe projekty m.in. ze względu na ich wartość merytoryczną, staranność wykonania, kreatywność, przekaz, umiejętność zaciekawienia odbiorcy czy pracę koncepcyjną. Równie ważnym elementem oceny był postęp, jaki zrobili członkowie zespołów od momentu zgłoszenia projektu, aż do prezentacji finalnego rozwiązania – mówi Sylwia Wójcik-Wilkołazka.

Poza prestiżem i tytułem laureata, drużyna z I LO odebrała atrakcyjne nagrody rzeczowe, m.in. smartfony i monitor Samsunga, a także stypendium w wysokości 30 tys. zł do podziału na członków zespołu.

– Młodzi ludzie uczestniczący w gali finałowej udowodnili, że doskonale rozumieją zmiany zachodzące w naszym społeczeństwie, nie boją się podejmować wyzwań i walczyć o lepszą przyszłość. Ich prezentacje pokazały, że prawdziwie innowacyjne pomysły mogą być przekształcone w rzeczywiste aplikacje lub usługi przyczyniające się do ochrony środowiska, ułatwiające poznawanie nowych ludzi, a także zwiększające nasze bezpieczeństwo lub poprawiające opiekę zdrowotną – powiedział wręczający nagrody Conor Pierce, prezes Samsung Electronics Polska. (kg)