Wyróżnieni za codzienny trud

Nagrodzeni medalem 700-lecia

Wykorzystując jubileusz 700-lecia, miasto wyróżniło osoby z niepełnosprawnością, które od lat są zaangażowane w działalność na rzecz Lublina.


– Ten medal ma wymiar symboliczny. Pokazuje, że to mieszkańcy są w Lublinie na pierwszym miejscu – podkreślił Krzysztof Żuk. – Mówimy o Lublinie bez barier. Nie tylko przez likwidację przeszkód natury architektonicznej, ale zwiększanie aktywności zawodowej czy tworzenie atmosfery życzliwości osobom z niepełnosprawnością. Dobre praktyki są już u nas wdrożone, ale stawiamy czoła kolejnym wyzwaniom.

Medale 700-lecia

Wyróżnienia za osiągnięcia na rzecz miasta trafiły do Janusza Jurka (za wieloletnią działalność w Polskim Związku Niepełnosprawnych Start, również w prezydium PKOl), Jana Arczewskiego (za koordynację wolontariuszy i praktykantów DPS „Kalina”), profesora Janusza Mariana Kirenki (praktyk rehabilitacji osób niepełnosprawnych w  zakresie ich kształcenia i przygotowania zawodowego), Małgorzaty Koter-Mórgowskiej (założycielka i  wieloletnia przewodnicząca Lubelskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu w  Lublinie, wykładowczymi, działaczka krajowych i  międzynarodowych organizacji osób niesprawnych ruchowo), Zbigniewa Nastaja (za zaangażowanie w liczne projekty Lubelskiego Polskiego Związku Niewidomych) oraz Agnieszki Zańko (pracowniczki integracyjnego Centrum Sportu i Rehabilitacji „Start” Lublin, administratorki Domu Spotkania Caritas Archidiecezji Lubelskiej, wcześniej pedagożki, dziennikarki, społeczniczki).

Laureaci konkursu

Podczas gali „Aktywni z Lublina” przyznano również wyróżnienia w trzech kategoriach XII edycji konkursu promującego aktywność osób niepełnosprawnych.
Za zaangażowanie instytucji i organizacji w działalność na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej oraz integracji osób niepełnosprawnych kapituła wyróżniła Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem” oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1.
W drugiej kategorii, dla pojedynczych osób, nagrody otrzymali: Barbara Lisek (prezes Lubelskiego Stowarzyszenia Osób Chorych na Padaczkę i ich Przyjaciół – Drgawka, za promowanie wiedzy na temat epilepsji i wsparcie osób chorych i ich rodzin), Grzegorz Jakubiec (inicjator założenia Lubelskiej Jednostki Wojewódzkiej Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym) oraz profesor Bogusław Marek (za trud w stworzenie Centrum Adaptacji Materiałów Dydaktycznych dla Niewidomych przy KUL).
W ostatniej kategorii wyróżniano za osiągnięcia twórcze, sportowe, zawodowe. Nagrodę główną otrzymał Artur Jurek, do momentu uszkodzenia rdzenia kręgowego czynny sportowiec. Po urazie zainicjował stworzenie jedynej na województwo drużyny na wózkach do rugby. Jako instruktor prowadzi zajęcia sportowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Na wniosek Społecznej Rady ds. osób Niepełnosprawnych uhonorowano w tej kategorii jeszcze trzy osoby: Andrzeja Bąka (działacza Stowarzyszenia Grupa Aktywnej Rehabilitacji) i paraolimpijski tandem kolarski Iwonę Podkościelną i Aleksandrę Tecław z klubu Hetman Lublin, złote medalistki ostatnich igrzysk paraolimpijskich w Rio de Janeiro.
Not. CH