Z mianowaniem w nowy rok

Ponad osiemdziesięciu lubelskich nauczycieli odebrało w czwartek, 30 sierpnia, z rąk prezydenta Krzysztofa Żuka akty nadania stopnia zawodowego nauczyciela mianowanego. Uroczystość odbyła się w sali koncertowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego przy ul. Narutowicza. Tego dnia podziękowano nauczycielom odchodzącym na emeryturę i powierzono stanowiska nowym dyrektorom szkół.


Nauczyciele, którzy przystąpili ostatnio do egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego, byli ostatnia grupą, która zdawała go na starych zasadach. Od 1 września o ponad dwa lata wydłuża się ścieżka nauczycielskiego awansu. Trudniej będzie awansować, a zdobycie poszczególnych stopni zawodowych będzie wymagało więcej starań. Wydłuży się także okres pracy w szkole wymagany do rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.

Nauczyciel mianowany to trzeci stopień awansu zawodowego. Według dotychczasowych przepisów mógł go zdobyć nauczyciel kontraktowy, który po przepracowaniu 2 lat od uzyskania tego stopnia odbył staż trwający 2 lata i 9 miesięcy. Warunkiem było także zdanie egzaminu przed komisją, w skład której wchodzili przedstawiciel organu prowadzącego jako przewodniczący, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony i dwóch egzaminatorów przez Ministra Edukacji Narodowej wpisanych na listę ekspertów.

– Ten awans, to poświadczenie państwa umiejętności zawodowych, który wiąże się również z awansem finansowym – podkreślała Ewa Dumkiewicz–Sprawka, dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania UM Lublin. Nauczyciel mianowany otrzyma wynagrodzenie wyższe średnio o 337 złotych plus dodatki za wyróżniającą pracę. Wśród tegorocznych zdających najwięcej było nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, przedmiotów zawodowych i religii.

4 nowych dyrektorów

W czwartek podziękowano również za pracę czterem dyrektorom szkół, którzy z dniem 31 sierpnia 2018 r. odeszli na emeryturę.

Dwudziestu osobom wyłonionym w drodze konkursu wręczono akty powierzenia stanowiska dyrektora. Większość utrzymała dotychczas sprawowane stanowiska i będzie nadal prowadzić szkoły, ale do ich grona dołączyły trzy nowe osoby, które debiutują w roli dyrektorów.

– Oświata jest dla naszego samorządu najważniejszym zadaniem. Robimy wszystko, by poprawić warunki państwa pracy. Trzeba przetrwać czas reformy i związanego z nią chaosu, który dla części osób będzie dotkliwy – mówił prezydent Krzysztof Żuk.

Emilia Kalwińska

Dyrektorzy lubelskich szkół, którzy odeszli na emeryturę:

Marianna Olszańska, dyrektor SP nr 51 im. Jana Pawła II, na stanowisku dyrektora przepracowała dziewiętnaście lat; Elżbieta Bolibok, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 19 (dawniej Gimnazjum nr 19) im. Józefa Czechowicza, w oświacie przepracowała trzydzieści siedem lat, dziewiętnaście lat na stanowisku dyrektora, tymczasowo na stanowisku zastąpi ją pani wicedyrektor Beata Teter; Jerzy Marek Solan, dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, od czterdziestu trzech lat związany z oświatą, osiem lat przepracował na stanowisku dyrektora; Marek Szymański, dyrektor Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. F. Kleeberga, od trzydziestu ośmiu lat związany z oświatą, przez piętnaście lat pełnił obowiązki dyrektora ZSChiPS.

Dyrektorzy, którzy wygrali tegoroczne konkursy:

Dyrektorzy przedszkoli: Bogusława Begiełło, dyrektor Przedszkola nr 4; Wioletta Kowalik, dyrektor Przedszkola nr 13; Anastazja Minik, dyrektor Przedszkola nr 14; Marta Stefańczyk, dyrektor Przedszkola nr 40; Agata Sawoniuk, dyrektor Przedszkola nr 49; Elżbieta Sac, dyrektor Przedszkola nr 58; Małgorzata Kozłowska, dyrektor Przedszkola nr 65; Alina Prasow, dyrektor Przedszkola nr 73; Ewa Jaszczewska, dyrektor Przedszkola nr 78.

Dyrektorzy szkół i placówek:

Danuta Nowakowska-Bartłomiejczyk, dyrektor SP nr 6 im. m. Romualda Traugutta; Katarzyna Orzeł, dyrektor SP nr 18 im. Macieja Rataja – po raz pierwszy na stanowisku dyrektora – zastąpi dotychczas pełniącego obowiązki dyrektora Marka Krukowskiego; Marek Krukowski, dyrektor SP nr 51 im. J. Pawła II, zastąpi odchodzącą na emeryturę dyrektor Mariannę Olszańską; Małgorzata Frejowska, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5; Beata Kwiatkowska, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6.; Urszula Łapińska-Łubniewska, dyrektor Zespołu Szkół nr 10; Stanisław Stoń, dyrektor I LO im. Stanisława Staszica; Lucyna Mądra, dyrektor VIII LO im. Zofii Nałkowskiej; Barbara Sieńko, dyrektor Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. F. Kleeberga – po raz pierwszy na stanowisku dyrektora, zastąpi odchodzącego na emeryturę dyrektora Marka Szymańskiego; Aleksander Błaszczak, dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. E. Kwiatkowskiego – po raz pierwszy na stanowisku dyrektora, zastąpi odchodzącego na emeryturę dyrektora Jerzego Marka Solana; Jarosław Socha, dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.

Nauczyciele mianowani:

Jolanata Wabik-Wielgus (SP nr 3), Anna Czerkawska SP nr 4, Anna Kaczmarczyk-Choina SP nr 4, Monika Woźniak SP nr 4, ks. Michał Gałus SP nr 5, ks. Jerzy Krawczyk SP nr 6, ks. Marek Sawicki SP nr 7, Marta Frączek SP nr 20, Barbara Hibner SP nr 21, Agata Prasał-Filipek SP nr 21, Katarzyna Kośmiej SP nr 21, Katarzyna Huk SP nr 23, Dariusz Kwiatkowski SP nr 23, Przemysław Wieczorek SP nr 23, Łukasz Trzciński SP nr 24, Katarzyna Krawczak SP nr 26, Sylwia Mokrzycka-Skowronek SP nr 26, Małgorzata Jeż SP nr 26, Iwona Żak SP nr 28, Elżbieta Kręcisz-Plis SP nr 28, Aneta Mamcarz SP nr 28, ks. Piotr Ochal SP nr 29, Małgorzata Sieńko-Szczerba SP nr 29, Liliana Warda SP nr 30, Agnieszka Dominik SP nr 31, ks. Andrzej Magier SP nr 31, Przemysław Dzida SP nr 32, Elżbieta Garbacka SP nr 38, Agnieszka Żuławska SP nr 42, Magdalena Figiel SP nr 43, Izabela Zawadzka SP nr 46, Grzegorz Sawiarski SP nr 50, Małgorzata Stacharska-Malec SP nr 50, Jacek Grykałowski SP nr 51, Agnieszka Nowakowska SP nr 51, ks. Jarosław Siejko SP nr 52, Magdalena Suchołbiak– Jastrzębska Gimnazjum nr 2, Paweł Dyniec I LO, Magdalena Cios II LO, Gabriela Czyż II LO, Bogdan Cąkała III LO, Aleksandra Kanaszewska IV LO, Jacek Daniel XXX LO, Damian Duda ZSO nr 1, ks. Paweł Zdybel ZSO nr 4, Joanna Sęk ZS nr 1, Marcin Szmulik ZS nr 1, Przemysław Chudzik ZS nr 12, o. Łukasz Ciupa ZS nr 12, Iwona Drobek ZS nr 12, Patryk Jurak, Agata Ostrowska, Ewa Suplewska, Grzegorz Witczak z Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji, Izabela Derkacz-Chuchla i Marek Bobruk z Zespółu Szkół Budowlanych, Agnieszka Kozyra Zespół Szkół Energetycznych, Justyna Walczuk Zespół Szkół Transportowo – Komunikacyjnych, Anna Bartoszek SOSW nr 2, Anna Misztal SOSW nr 2, Jan Kapłański SOSW nr 2, Agnieszka Kowalczyk SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II, Katarzyna Niedźwiadek MDK „Pod Akacją”, Katarzyna Bystrzycka Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego, Karolina Dzwonnik Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 1, Agnieszka Stelmach Przedszkole nr 6, Anna Iskra Przedszkole nr 12, Katarzyna Dzida Przedszkole nr 36, Monika Bartoszek Przedszkole nr 37, Monika Charmas Przedszkole nr 42, Agnieszka Wielgus Przedszkole nr 48, Edyta Wybraniec Przedszkole nr 50, Monika Zygmunt-Matyjaszek Przedszkole nr 58, Izabela Kozieł Przedszkole nr 65, Aneta Podgórska Przedszkole nr 66, Anna Mazurek Przedszkole nr 69, Małgorzata Sypel Przedszkole nr 69, Julita Biernacka Przedszkole nr 84, Anna Skrzypek Przedszkole nr 87, Izabela Obara Przedszkole nr 87.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here