Zabrakło na nowe wyjście z podziemi

Miasto unieważniło przetarg na budowę piętrowego budynku wyjścia z podziemi kredowych, bo złożona oferta firmy dwukrotnie przewyższała kwotę, którą ratusz chciał na to wydać. Postępowanie ma być powtórzone i to kolejna tego typu sytuacja dotycząca miejskiej inwestycji.

Zakres trwających robót na pl. Łuczkowskiego obejmuje „zabezpieczenie i remont reliktów piwnic na placu z ich nowym przykryciem, utwardzeniem placu, jego aranżacją i małą architekturą wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. W skład tego przedsięwzięcia wchodzi też obecny remont elewacji wejścia do Chełmskich Podziemi Kredowych przy ul. Lubelskiej 55A. Ze względu na te prace zwiedzanie Zabytkowej Kopalni Kredy było tymczasowo zawieszone, ale ostatnio miasto informowało, że ponownie będzie można je odwiedzić po 10 marca.

Chełmscy urzędnicy chcieli, aby nie tylko wejście, ale i wyjście z Chełmskich Podziemi Kredowych przy ul. Przechodniej zostało przebudowane. W miejsce obecnej budowli zwanej „zieloną budką” zaplanowali piętrowy obiekt z antresolą wewnątrz. Miasto ogłosiło przetarg na to przedsięwzięcie, ale tak, jak w przypadku wielu innych miejskich inwestycji już teraz widać, że wyłonienie wykonawcy może potrwać. Postępowanie unieważniono. Złożono w nim dwie oferty. Pierwsza – Przedsiębiorstwa Robót Drogowych z Jaszczowa – opiewała na 2 966 116,01 zł i aż dwukrotnie przekraczała możliwości finansowe miasta, które zamierzało przeznaczyć na to zadanie 1 472 774,37 zł. Drugą ze złożonych ofert odrzucono, ale też była prawie o 400 tys. zł wyższa od kwoty, którą miasto zamierzało wydać. Ostatecznie przetarg ma być ogłoszony ponownie.

Plan jest taki, że nowe wyjście z podziemi kredowych wyglądem ma przypominać znajdujące się obok kamienice. Funkcjonować ma w nim „Senior Cafe”, czyli miejsce aktywizacji i integracji seniorów z Chełma. Piętrowy budynek wyjścia z podziemi, który zastąpić ma obecną „zieloną budkę” jest częścią trwającej rewitalizacji Placu Doktora Edwarda Łuczkowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie, projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. (mo)