Zakres spółki nierentowny i deficytowy?

Urzędnicy rozważą przekazanie dodatkowych pieniędzy Lubelskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej, o co prosiła grupa radnych klubu Krzysztofa Żuka. Nie padły jednak konkretne deklaracje.


LPGK zajmuje się m.in. utrzymaniem miejskich cmentarzy i szaletów czy prowadzeniem punktów selektywnego zbierania odpadów. Pod koniec stycznia grupa radnych klubu Krzysztofa Żuka poprosiła o przekazanie spółce dodatkowo 3,8 mln złotych. – W wyniku niedoszacowania zadań własnych, zleconych spółce przez gminę, ponosi ona znaczące straty. W bieżącym roku wzrosły również koszty wynagrodzeń minimalnych (z 2100 złotych do 2250 złotych brutto – przyp. aut.), koszty usług zleconych podmiotom zewnętrznym, a także koszty odbioru i utrzymania szaletów.

Pomimo naszych ubiegłorocznych interwencji spółka nie otrzymała dodatkowych środków budżetowych, co skutkować będzie generowaniem kolejnych strat i pogorszeniem sytuacji ekonomicznej spółki, a przez to zagrożeniem jej płynności finansowej – czytamy w interpelacji, pod którą podpisali się: Marcin Nowak, Jadwiga Mach, Elżbieta Dados, Monika Kwiatkowska i Magdalena Kamińska.

Do apelu odniósł się Andrzej Wojewódzki, sekretarz miasta. – Wniosek zostanie rozważony i w miarę możliwości finansowych przedstawiony radzie miasta – stwierdził, dodając jednocześnie, że „gdy zakres zadań spółki jest nierentowny i deficytowy, powinna ona pokrywać koszty z innych przychodów generowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej”.

– LPGK otrzymała od miasta w formie aportu kilkanaście nieruchomości, które poprzez wynajem powierzchni generują dla spółki przychody – przypomniał Wojewódzki. Sytuacja LPGK ma „zostać poddana analizie w zakresie nadzoru nad spółką przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego oraz w ramach zadań powierzonych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Wydział Ochrony Środowiska”.

Grzegorz Rekiel

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here