Zamiast krwistej zebry Agatka z lizakiem

Na niebezpiecznym przejściu przez ul. Romera pojawi się dodatkowy znak ostrzegawczy

Bez „pana STOP” i czerwonej „zebry” na przejściu, za to z odnowionymi białymi pasami i znakiem z „Agatką” – w ten sposób miasto zabezpieczy przejście dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 30 w Lublinie.


O poprawę warunków bezpieczeństwa dla pieszych w imieniu rodziców i szefostwa szkoły wnosił radny Leszek Daniewski (PO). Jeszcze przed oficjalną odpowiedzią urząd miasta informował, że przyjrzy się sprawie, ale sugerował, że czerwoną zebrę stosuje się w szczególnych przypadkach, gdy pozostałe środki – znaki, światła, pasy – zawodzą.
Sprawa jest znana radzie dzielnicy. – Natężenie ruchu na ulicy Romera bardzo wzrosło. Już od jakiegoś czasu napływały do nas sygnały w sprawie tego przejścia – mówi Paweł Soczyński, przewodniczący zarządu dzielnicy Wrotków.

Poprawa konieczna…

„Poczynione obserwacje na przejściu przez ulicę Romera, między innymi przez pracownika Straży Miejskiej Miasta Lublin oraz pracownika Wydziału Oświaty i Wychowania wskazują, że dotychczasowe oznakowanie przejścia nie jest wystarczające i korzystanie z niego może stwarzać niebezpieczeństwo” – odpowiedział na interpelację radnego prezydent Krzysztof Żuk. – Zarządzający ruchem zleci wykonanie projektu stałej organizacji ruchu w zakresie wprowadzenia we wskazanej lokalizacji dodatkowego oznakowania pionowego w postaci tabliczki T-27 „Agatka” (dziewczynka z czerwonym lizakiem na żółtym tle, przyp.) umieszczonej pod znakiem D-6 „Przejście dla pieszych” oraz odtworzenia oznakowania poziomego (barwy białej) – dodaje prezydent.

…ale tylko częściowa

Nie przeszedł pomysł z panem „Stop”. W ocenie prezydenta jest to przejście użytkowanie nie tylko przez uczniów. „Podejmowane działania, mające podnieść poziom bezpieczeństwa na przejściu, powinny odnosić się do wszystkich potencjalnych użytkowników” – dodaje prezydent w swojej odpowiedzi radnemu.
Nie będzie również biało-czerwonej zebry. W ratuszu potwierdzono, że drugi z kolorów wprowadza się w szczególnych przypadkach, a przy uwzględnieniu warunków na ulicy Romera byłoby to bezzasadne.
„Przejście dla pieszych jest wyznaczone pomiędzy zatokami przystankowymi, na odcinku o dobrej wzajemnej widoczności. Dodatkowo w analizowanym miejscu obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km/h. Wyznaczenie w takich warunkach drogowych przejścia w barwach białej i czerwonej jest bezzasadne” – odpisuje w kolejnym piśmie Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina.
Władze miasta dodają, że na tych działaniach nie kończy się obserwacja rejonu szkoły. – „W nowym roku szkolnym zostanie przeprowadzony ponowny monitoring bezpieczeństwa na przedmiotowym przejściu. W zależności od wyników wizyty monitorującej, jeżeli będzie to konieczne, zostaną podjęte stosowne dalsze działania” – zapewnia prezydent Żuk. BACH