Zamoy pożegnał profesora

„20 kwietnia 2020 roku odszedł od nas Pan Profesor Jerzy Miernowski. W II Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Jana Zamoyskiego pracował od 1974 roku” – poinformowało II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego.

– „W latach 1990 – 2004 pełnił funkcję wicedyrektora Szkoły. Nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń uczniów był postrzegany jako przyjaciel młodzieży i pracowników, którym zawsze udzielał wsparcia i mądrej rady. Nigdy nie odmawiał, gdy ktoś oczekiwał pomocy. Specjalnością i pasją Pana Profesora była matematyka, ale interesował się sportem. Życzliwy i skromny odszedł cicho, bez pożegnania.

Jego nieoczekiwana śmierć jest ciosem dla całej społeczności naszego Liceum” – poinformowali na szkolnej stronie dyrekcja, nauczyciele i pracownicy II LO. – Pan Profesor Miernowski był dla wszystkich przykładem wspaniałego, szlachetnego, dobrego człowieka, od którego mogliśmy się wiele nauczyć.

Kolejnym pokoleniom ludzi młodych przekazywał tradycje patriotyczne wyniesione z domu rodzinnego. Trudno nam wyrazić smutek i żal, szczególnie teraz, w sytuacji gdy nie możemy godnie pożegnać Pana Profesora, naszego kolegi, uczestnicząc w uroczystościach pogrzebowych. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci, bo w każdym z nas pozostał ślad Jego osobowości – dodali. Pogrzeb śp. Jerzego Miernowskiego odbył się w 24 kwietnia na cmentarzu przy ul. Lipowej. MK