Zjazd Absolwentów I LO

W sobotę I LO w Krasnymstawie gościło absolwentów, którzy swoją maturę zdawali w 1978 roku. W uroczystości wzięło udział ponad osiemdziesięciu byłych uczniów i kilkunastu byłych nauczycieli liceum im. Władysława Jagiełły.

– Spotkanie po latach dostarczyło wielu niezapomnianych wrażeń, ciepłych wspomnień i zrozumiałych wzruszeń. Dawni uczniowie i nauczyciele wspominali tamtą szkołę, zapamiętane zdarzenia, zwyczaje i przyzwyczajenia nauczycieli, a także pierwsze miłości i przyjaźnie, szkolne porażki i zwycięstwa. Jak mówili sami uczestnicy zjazdu: warto było się spotkać, bo większość z nich nie widziała się od 40 lat – mówi Marta Grzywna, absolwentka I LO z 1978 r., współorganizatorka zjazdu.

Podczas części oficjalnej głos zabierały: dawna wicedyrektor liceum Helena Karchuć oraz obecna dyrektor I LO Edyta Fidecka. Uroczystość prowadziła absolwentka klasy „C” Elżbieta Zadrąg, dziś dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krasnymstawie. Dawni wychowawcy rozdali swoim wychowankom listy gratulacyjne, zaś absolwenci wręczyli swoim nauczycielom dyplomy z podziękowaniami i kwiaty. W czasie zjazdu goście mogli wysłuchać utworów absolwenta klasy „D”, kompozytora pianisty i teoretyka muzyki prof. Mariusza Dubaja. Spotkanie umilały też występy młodzieży szkolnej. (kg)