Złote pióro

W konkursie „Złote Pióro”, organizowanym przez Zespół Szkół w Strachosławiu, mogą startować uczniowie wszystkich typów szkół od podstawowej do ponadgimnazjalnej. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia oraz zestawu trzech nigdzie wcześniej niepublikowanych i nienagradzanych własnych wierszy. Zgłoszenia można przesłać drogą elektroniczną na adres zlote.pioro@autograf.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Zespół Szkół w Strachosławiu, 22-113 Kamień. Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko i wiek uczestnika oraz kontakt do szkoły i opiekuna ucznia.
Prace należy wysyłać do 30 kwietnia br. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na przełomie maja i czerwca. O dokładnym terminie laureaci powiadomieni zostaną telefonicznie. Dodatkowych informacji udziela Robert Gałan pod nr tel. 82 567 15 34. (mg)

News will be here