100 lat szkoły w Rudzie-Hucie

12 października w murach dostojnej jubilatki zgromadzili się uczniowie, absolwenci, przedstawiciele władz samorządowych i reprezentanci środowiska nauki. I uroczyście świętowali!

Rozpoczęło się od mszy świętej w kościele parafialnym w Rudzie-Hucie, odprawianej w koncelebrze przez księdza proboszcza Aleksandra Tabakę, któremu towarzyszył ksiądz Andrzej Aleksandrowski – wychowanek szkoły w Rudzie-Hucie.

Następnie w ramach obchodów jubileuszu odsłonięto pamiątkową tablicę umieszczoną na murach placówki. Potem uroczystości przeniosły się do szkoły.

Tam słowo inaugurujące wygłosił jej dyrektor Adam Marszaluk. Potem Eugeniusz Pelak, w imieniu własnym oraz wojewody lubelskiego, złożył życzenia wszelkiej pomyślności, dalszych sukcesów w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Gratulacje i podziękowania za trud włożony w kształcenie i wychowanie uczniów oraz życzenia dalszej pomyślności od marszałka województwa lubelskiego przekazał natomiast Adam Rychliczek.

Przemówienia również wygłosili m.in.: Piotr Deniszczuk – starosta powiatu chełmskiego, Kazimierz Smal – wójt gminy Ruda-Huta, Antoni Franecki – dyrektor SP w Żalinie, Marian Rudnik prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Chełmie oraz Krzysztof Kołtun – prezes Towarzystwa Rodzin Kresowych w Chełmie, a także absolwenci szkoły: pani prof. dr hab. Halina Lipińska – prodziekan wydziału agrobiznesu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, dr Leon Popek – pracownik naukowy Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie i dr Józef Złomańczuk – pracownik naukowy Uniwersytetu Uppsala w Szwecji.

Listy gratulacyjne oraz dyplomy uznania przekazali: wójt gminy Ruda- Huta, europoseł parlamentu europejskiego Krzysztof Hetman, komendant PSP w Chełmie bryg. mgr inż. Zbigniew Raźniewski, posłowie Grzegorz Raniewicz i Genowefa Tokarska, prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Chełmie i członek Naczelnej Rady Łowieckiej Marian Rudnik oraz prof. dr hab. Halina Lipińska. Starosta Powiatu Chełmskiego wręczył panu Adamowi Marszalukowi medal „Zasłużony dla Powiatu Chełmskiego”.

Obchody uświetnił występ artystyczny uczniów przygotowany pod opieką: Doroty Kowal, Agnieszki Polak i Ewy Tworek (zespół wokalny „Rudziki”). Harcerze ze szkolnej drużyny „Dębowe Plemię” również wykonali piosenkę oraz pełnili wartę przy szkolnych tablicach upamiętniających ważne wydarzenia z historii szkoły.

Następnie została przedstawiona prezentacja multimedialna ukazująca rys historyczny szkoły, wykonana przez: Sylwię Jankowską, Barbarę Gałus i Jadwigę Wolan. Całości dopełniła dekoracja wykonana przez: Barbarę Mikołajczyk, Wiesławę Suprun, Małgorzatę Rękas, Agnieszkę Tulikowską-Sawicką, Magdalenę Gałus i Agnieszkę Dąbską. Nad przebiegiem uroczystości czuwała natomiast Anna Bąk.

Miłym akcentem było wręczenie nagród Dyrektora Szkoły oraz Wójta Gminy Ruda-Huta następującym nauczycielom: Dorocie Kowal, Agnieszce Dąbskiej, Agnieszce Tomaszewskiej, Bożenie Nowosad, Romanowi Czwalińskiemu oraz Małgorzacie Rękas. W tym dniu również zostali nagrodzeni uczniowie – laureaci Szkolnego Konkursu „100 wierszy na stulecie szkoły”, czyli Anna Walczuk z kl. 5a i Kinga Anasiewicz z kl. 3a gimnazjum. (opr. mg)