100-lecie „Trójki”

Szkoła Podstawowa nr 3 w Chełmie istnieje od stu lat. Jubileusz uroczyście obchodzono w ubiegłym tygodniu. Było mnóstwo gości, przemówienia, okolicznościowa wystawa i bal absolwentów.

Uroczystości z okazji 100-lecia Szkoły Podstawowej nr 3 w Chełmie trwały dwa dni. Rozpoczęły się w piątek mszą świętą w kościele pw. św. Kazimierza w Chełmie. Po nabożeństwie był przemarsz gości do „Trójki”, gdzie odbywały się oficjalne uroczystości. Uczestniczyli w nich m.in. przedstawiciele chełmskiego ratusza, służb mundurowych, Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, kuratorium oświaty, chełmscy duchowni, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice.

Były okolicznościowe przemówienia, przekazanie sztandaru przez fundatorów dyrektorowi szkoły i uczniom, a także wbijanie gwoździ w drzewce sztandaru. W programie uroczystości były też występy artystyczne uczniów. Wielkie wrażenie zwłaszcza na uczniach zrobiło wypuszczenie stu balonów. Z okazji jubileuszu otwarto też wystawę prezentującą ciekawą historię „Trójki”. Opowiadali ją m.in. byli nauczyciele, a także absolwenci szkoły, którzy mieli okazję do wspomnień podczas sobotniego balu absolwentów.

Interesującym punktem programu było też umieszczenie tzw. kapsuły czasu w murach szkoły. W sobotę pod „Trójką” zorganizowano festyn integracyjny z zabawami, rozgrywkami i konkursami. Podczas spotkania zasadzono dąb, który przypominać ma o jubileuszu 100-lecia „Trójki”, a także 100-leciu odzyskania przez Polskę niepodległości. (mo)

Historia Szkoły Podstawowej nr 3 w Chełmie rozpoczyna się 1 września 1918 r. Wtedy utworzono dwuklasową szkołę przy ul. Lubelskiej 137. Składała się z siedmiu klas lekcyjnych, do których uczęszczało 72 uczniów, a edukację prowadziło wówczas trzech nauczycieli (Leokadia Ciołkówna, Aniela Pirożanka i Franciszek Garda). W 1921 roku placówka została przekształcona w szkołę siedmioklasową i taką rolę pełniła do 1939 r. W listopadzie 1935 r. Rada Miejska w Chełmie podjęła uchwałę o budowie nowego lokalu szkoły na dwuhektarowej działce przy ulicy Szpitalnej 14. Uroczystego wmurowania kamienia węgielnego i aktu erekcyjnego budowy nowej szkoły dokonano 9 października 1938 roku. Wybuch II wojny światowej pokrzyżował te plany i nowa placówka oświatowa nie powstała w zamierzonym miejscu. W latach 1939 – 1944 nauczyciele szkoły prowadzili tajne komplety oraz działalność konspiracyjną. 1 września 1944 r. szkoła na nowo rozpoczęła działalność przy ulicy Lubelskiej 137. W tym okresie pracowało 10 nauczycieli, a uczyło się 500 uczniów. Przełomowym momentem w dziejach szkoły był czerwiec 1962 roku, kiedy to zatwierdzono projekt budowy nowego obiektu szkoły przy ulicy Rejowieckiej 76. Rok szkolny 1965/1966 zapoczątkował naukę dzieci w obecnym budynku. (dane ze strony internetowej SP nr 3 w Chełmie)