1400 miejsc czeka na świdnickich maluchów

Od 2 do 16 marca trwa rekrutacja do świdnickich przedszkoli. W sześciu miejskich placówkach i przedszkolu niepublicznym „Poszukiwacze przygód” na dzieci w wieku 3-6 lat czeka łącznie 1400 miejsc. I choć powinno wystarczyć ich dla wszystkich, to zapewne nie każdemu rodzicowi uda się zapisać pociechę do wymarzonego przedszkola.


Rekrutacja dotyczy trzylatów, ale deklarację potwierdzającą kontynuowanie wychowania przedszkolnego w danej placówce muszą złożyć również rodzice 4-, 5- i 6-latów. Same formularze wniosku o przyjęcie do przedszkola dostępne są we wszystkich placówkach przedszkolnych, ale można je również pobrać ze strony www.swidnik.przedszkola.vnabor.pl. Wypełniony dokument wraz z potrzebnymi załącznikami trzeba w wersji papierowej do 16 marca złożyć w wybranym przedszkolu. Dokumenty można złożyć maksymalnie do 5 placówek, wskazując we wniosku w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych.

O przyjęciu nie będzie decydować kolejność zgłoszeń, ale liczba uzyskanych punktów przyznawanych za spełnianie kryteriów określonych w ustawie (maksymalną liczbę 30 pkt uzyskają dzieci z rodzin wielodzietnych, zastępczych, dzieci niepełnosprawne oraz – wychowywane przez jednego rodzica, jak również mające niepełnosprawne rodzeństwo albo rodziców).

Jeśli po tym etapie rekrutacji placówka będzie dysponowała jeszcze wolnymi miejscami o kolejności przyjęć będą decydował kryteria ustalone w uchwale świdnickiej rady miasta (6 pkt otrzymają dzieci, których oboje rodziców pracuje lub uczący się dziennie; 3 pkt, jeśli ten warunek spełnia jeden z rodziców; 6 pkt za rozliczanie się przez oboje rodziców z podatków w Świdniku, a 3 pkt, jeśli to robi jeden z rodziców; 5 pkt w przypadku, jeśli rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej samej placówki oraz 2 pkt, jeśli dane przedszkole jest placówką pierwszego wyboru).

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 8 kwietnia, a rodzice będą mieli tydzień na złożenie pisemnego oświadczenia, że ich dziecko będzie uczęszczało do przedszkola, do którego zostało przyjęte. Ostateczne listy zakwalifikowanych dzieci zostaną opublikowane 20 kwietnia. Dla osób, które nie złożyły wniosku w pierwszym terminie albo ich pociecha nie znalazła się na liście przyjętych, przeprowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca w dniach 2-8 czerwca. JN

Siedem placówek do wyboru

Rodzice trzylatków mogą składać wnioski o przyjęcie dziecka do: Przedszkola nr 2 przy ul. Okulickiego 19, Przedszkola nr 3 przy ul. Hotelowej 7, Przedszkola nr 4 przy ul. Piłsudskiego 1, Przedszkola nr 5 przy ul. Hallera 11, Przedszkola nr 6 przy ul. Środkowej 2, Przedszkola nr 7 przy ul. Hryniewicza 7 lub oddziałów przedszkolnych: w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Kopernika 9a, w Szkole Podstawowej nr 4 przy al. Wojska Polska 27, w Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Jarzębinowej oraz niepublicznego przedszkola „Poszukiwacze Przygód” przy ul. Piaseckiej 154, które wyłoniono w konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here