15 minut do sławy

III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie poszukuje talentów filmowych wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, liceów i techników. Wystarczy nakręcić 15-minutowy film, żeby zdobyć atrakcyjne nagrody, a przede wszystkim zrobić pierwszy krok w kierunku filmowej sławy.


Taką szansę daje Unia Film Festival 2018. To największe filmowe wydarzenie dla amatorów, któremu towarzyszą warsztaty, konkursy i spotkania z ludźmi filmu. Jego celem jest promowanie sztuki filmowej wśród uczniów i inspirowanie młodzieży do kreatywnego wykorzystania szeroko dostępnej technologii audio-video.
Filmy na konkurs należy przesyłać na płycie DVD w formacie mp4, avi., wmv. lub DivX na adres: III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej, plac Wolności 4, 20-005 Lublin z dopiskiem: Unia Film Festival (lub osobiście dostarczyć do sekretariatu III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie). Jeżeli filmy zawierają napisy, powinny być one wklejone w film, nie w osobnym pliku. Wraz z kopią filmu należy przesłać co najmniej jeden kadr z filmu w technice cyfrowej oraz podpisany formularz zgłoszeniowy, który będzie zamieszczony na stronie www.uniaff.pl. Zachęcamy także do śledzenia Unia Film Festiwal na Facebooku – pojawił się już nowy spot reklamujący tegoroczną edycję wydarzenia.
Unia Film Festival to coroczny konkurs na najlepszy film krótkometrażowy (do 15 minut; animacja, dokument lub fabuła) dla młodzieży w wieku 13-19 lat (uczniowie 7-8 klas szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych), organizowany od 2011 roku przez III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie we współpracy ze Stowarzyszeniem Unia Absolwentów, Centrum Kultury w Lublinie i Kinoteatrem Projekt. Filmy mogą zgłaszać szkoły lub ośrodki kultury.
Zgłoszenia przyjmowane są do 9 marca 2018 roku. (EM.K.)