186 ton dobroci

Biuro organizacyjne akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać zimę” podsumowało ubiegłoroczną zbiórkę darów. Lokalna akcja, która miała swój początek w Radio Lublin stała się już akcją o zasięgu ogólnopolskim. Jej sztaby były zlokalizowane w 13 województwach.


Darczyńcy okazali się bardzo hojni. W sumie zebrano: ponad 44 tony odzieży, 31 ton obuwia, 10 ton zabawek, 3,56 ton książek, 1,5 tony artykułów szkolnych i ponad 5 ton środków czystości i higieny. Wśród darów wiele było słodkości, które na pewno ucieszyły najmłodszych – zebrano aż 12 ton słodyczy. Do sztabów chętnie przynoszono również żywność długoterminową. Udało się jej zebrać ponad 77 ton oraz prawie 27 ton ziemiopłodów, które trafiły głównie do stołówek prowadzących dożywianie dla dzieci i osób bezdomnych. W sumie w akcji zebrano 116 ton żywności. Łącznie wszystkich darów było – 186 ton.
– Składając wszystkim serdeczne podziękowanie za włożony trud, okazane serce i poświęcony czas, przechodzimy do etapu drugiego, czyli zebrania i uzupełnienia informacji, jak nasi współorganizatorzy rozdysponowali otrzymane dary – informują organizatorzy z lubelskiego sztabu głównego. Sprawozdanie o ilości darów zostało przesłane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Akcja PDZPZ opiera się wyłącznie na darach rzeczowych. (EM.K.)