20 lat Ośrodka Magnum Bonum

Z okazji 20-lecia działalności Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego im. Abp Józefa Życińskiego w Krasnymstawie prowadzonego przez stowarzyszenie Magnum Bonum zorganizowano festiwal twórczości dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.

Ośrodek Magnum Bonum (z łac. duże dobro) swoją działalność zaczynał praktycznie od zera, a dziś prowadzi poradnię rehabilitacyjną, ośrodek pobytu dziennego dla dorosłych, ambulatorium fizjoterapeutyczne i Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci Niepełnosprawnych. Celem działania Ośrodka jest leczenie i rehabilitacja małych i dorosłych pacjentów z problemami neurologicznymi i ortopedycznymi, a także terapia dzieci z niepełnosprawnościami lub zagrożonych niepełnosprawnością oraz wsparcie dla rodzin wychowujących dziecko z problemami rozwojowymi.

Z okazji 20-lecia otwarcia Ośrodka zorganizowano festiwal twórczości dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, podczas którego Wiesław Brodowski, założyciel i prezes Magnum Bonum, opowiedział o początkach Oś

rodka oraz podziękował wielu osobom, które przez lata wspierały jego działalność. W imieniu zarządu powiatu krasnostawskiego głos zabrał wicestarosta Marek Nowosadzki, który wyraził uznanie dla wszystkich pracowników Ośrodka i podziękował Marioli Domalewskiej-Brodowskiej, dyrekt

or Niepublicznego Przedszkola dla Dzieci Niepełnosprawnych, za wspieranie osób z niepełnosprawnościami. Przekazał też list okolicznościowy od starosty Andrzeja Leńczuka. Uroczystość uświetniły występy tancerzy z MDK-u pod kierunkiem Marzeny Darmochwał. (kg)