200 mln wsparcia dla naukowców i przedsiębiorców

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło czwarty konkurs „Projekty aplikacyjne”. 200 milionów złotych wsparcia czeka na innowacje stworzone wspólnie przez naukowców i przedsiębiorców.


Projekty aplikacyjne to kolejna inicjatywa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem konkursu jest wsparcie prac B+R, które pozwolą stworzyć nowe lub znacząco ulepszone produkty lub technologie. Regulamin konkursu nie wskazuje konkretnego obszaru badawczego, zatem o granty mogą starać się przedstawiciele różnych dziedzin gospodarki. Niezbędne jest jednak, aby projekty wpisywały się w tzw. „Krajową inteligentną specjalizację”.

Aktualny konkurs jest już ostatnim w ramach Poddziałania 4.1.4 POIR. Dotychczas zrealizowano 3 konkursy, w ramach których dofinansowanie o wartości blisko 416 mln zł otrzymało 85 projektów, wśród nich m.in. opracowanie preparatów leczniczych dla pszczół, inteligentnych znaków drogowych czy nowych technologii poligraficznych.

– Zaangażowanie naukowców staje się coraz częściej źródłem przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw. Nasze firmy nauczyły się już korzystać z wartości naukowej prac B+R. Inwestują w innowacje, ale równocześnie nadają im kształt, który pozwoli z powodzeniem wprowadzić je na rynek – podkreśla prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

O dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w konkursie mogą starać się wyłącznie konsorcja złożone maksymalnie z 5 podmiotów, w skład których wejdzie co najmniej jedna jednostka naukowa i co najmniej jedno przedsiębiorstwo. Ubiegające się o wsparcie projekty powinny obejmować realizację zarówno badań przemysłowych (mających na celu uzyskanie nowej wiedzy w celu opracowania nowych lub ulepszonych produktów, procesów i usług), jak i eksperymentalnych prac rozwojowych lub wyłącznie tych ostatnich. Ponadto elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe. Budżet konkursu wynosi 200 mln zł. Zgodnie regulaminem wsparcie NCBR mogą uzyskać projekty o wartości od 2 do nawet 10 mln zł, realizowane poza województwem mazowieckim. Nabór wniosków rozpocznie się 16 maja i potrwa do 16 lipca br. Więcej informacji o konkursie na stronach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

(NCBR)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here