22 lipca i I AWP przejdą retusz

W środę, 19 lipca, w Białopolu przemianowane zostaną dwie ulicę. Co to oznacza dla mieszkańców?

Radni gminy Białopole uchwałę w sprawie zmiany nazw ulic przyjęli podczas czerwcowej sesji. Chodzi o dostosowanie ich do wymogów tzw. ustawy o dekomunizacji. Tym sposobem dotychczasowa ul. I AWP w tym tygodniu zmieni nazwę na ul. Żołnierzy I AWP, a ul. 22 Lipca – na 15 Lipca.
Urzędnicy informują, że zmiana nazwy ulicy nie wiąże się z koniecznością wymiany dokumentów. – Oznacza to, że np. dowód osobisty, prawo jazdy oraz dowody rejestracyjne pojazdów, mimo zmiany nazwy ulicy, przy której mieszka osoba legitymująca się nimi, będą ważne dopóki nie upłynie ich termin ważności – czytamy w informacji przygotowanej przez Urząd Gminy.
Zmiany należy jednak dokonać w Urzędzie Skarbowym (osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny wypełnić zgłoszenie aktualizacyjne, pozostali mogą dokonać zmiany przy najbliższym kontakcie ze skarbówką), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz posiadające zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powinny złożyć wniosek w terminie 7 dni od daty wejścia zmiany w życie), w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (dot. osób pobierających świadczenia), w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (dot. osób pobierających świadczenia), a także w bankach, u dostawców energii elektrycznej i usług komunikacyjnych.
Pozostaje jeszcze jedna drobna kwestia, a mianowicie – wymiana tabliczek z nazwami ulic. – Zostaną one wykonane na koszt gminy. Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących zmiany nazwy, dokonanej na mocy ustawy, w księgach wieczystych, rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych również będą wolne od opłat – mówi wójt Henryk Maruszewski i równocześnie zapewnia, że w najbliższym czasie każde gospodarstwo domowe otrzyma stosowną informację dotyczącą zmiany nazwy ulicy. (mg)