2,2 mln zł na działania artystyczne

Twa nabór projektów w konkursie „Miasto Kultury” na 2020 rok. Propozycje przedsięwzięć można składać do czwartku, 9 stycznia.


Chodzi o przedsięwzięcia w „zakresie tworzenia i upowszechniania kultury”. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, które realizują swoje działania na terenie Lublina w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferty można składać do czwartku, 9 stycznia do godziny 15.30. Można to zrobić elektronicznie za pomocą tzw. platformy internetowej WITKAC oraz w wersji papierowej w siedzibie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin (ul. Złota 2).

Na realizację programu „Miasto Kultury” Lublin przeznaczy w przyszłym roku 2,2 mln złotych. – Preferowane będą zadania wpisujące się w priorytety: edukacja kulturalna i artystyczna, wzmacnianie pozycji Lublina w Europie i na świecie oraz programy operacyjne: wydarzenia kulturalne, kultura i edukacja, Lublin – pamięć miejsca, Lublin dla dzieci. Wyżej oceniane będą też projekty cykliczne, kontynuujące dotychczasowe działania – wylicza Monika Głazik z biura prasowego ratusza.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych, które planują wziąć udział w konkursie, mogą przyjść na konsultacje do pracowników Wydziału Kultury. Odbędą się one we wtorek, 7 stycznia i w środę, 8 stycznia w godzinach 7.30 – 18.00 w siedzibie wydziału w pokoju 30. GR