35,5 mln zł dla lubelskich uczelni

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło rozstrzygnięcie pilotażowego konkursu w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” (RID). 30 uczelni akademickich z 12 regionów Polski otrzyma w sumie ponad 326 mln złotych. W Lublinie trzy uczelnie dostaną w sumie 35,5 mln zł.


Najwięcej środków otrzyma Politechnika Lubelska (12 milionów złotych) na mechanikę oraz budowę i eksploatacje maszyn. Niemal 12 milionów złotych trafi także do Uniwersytetu Przyrodniczego, który będzie realizował projekt związany z produkcją zdrowej żywności, ważnej w profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Kwotą 11 742 500 zostanie wsparty Katolicki Uniwersytet Lubelski i jego filozofia oraz teologia.

Uczelnie realizację projektów rozpoczną w styczniu 2019 roku – na realizację założeń mają cztery lata.

– Kiedy dyskutowaliśmy nad kształtem Konstytucji dla Nauki, bardzo często z ust naszych partnerów słyszeliśmy o potrzebie równomiernego i sprawiedliwego wsparcia wszystkich uczelni w Polsce – mówi wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego. – W odpowiedzi na te głosy uruchomiliśmy specjalne strumienie finansowe, które będą stymulowały uczelnie do dalszego rozwoju, a równocześnie będą brały pod uwagę odmienne misje i potencjały uczelni – dodaje wicepremier.

Politechnika Lubelska otrzyma blisko 12 mln zł na rozwój potencjału badawczego w dwóch dyscyplinach: mechanika oraz budowa i eksploatacja maszyn. Po zmianie rozporządzenia MNiSW te dyscypliny będą stanowiły dyscyplinę inżynieria mechaniczna.

– Projekt pozwoli na sfinansowanie działań istotnych z punktu widzenia prowadzenia badań i upowszechniania ich wyników. W praktyce oznacza to zwiększenie liczby m.in. zgłoszeń patentowych, minidemonstratorów opracowanych na podstawie rozwiązań powstałych na uczelni czy wysoko punktowanych publikacji naukowych. Nasi pracownicy częściej będą mogli wyjeżdżać na zagraniczne staże naukowe, a naukowcy z zagranicy przyjeżdżać do nas. Liczymy również na wzrost liczby projektów badawczych realizowanych przez studenckie koła naukowe – podkreśla rektor Politechniki Lubelskiej, prof. Piotr Kacejko. EM.K., MG