40 lat PZW w Chełmie i spotkanie okręgów Ściany Wschodniej

W dniu 28 września Okręg Chełmski zorganizował spotkanie okręgów tzw. Ściany Wschodniej, które odbyło się w Woli Uhruskiej. Spotkanie zbiegło się z jubileuszem 40-lecia powołania Okręgu Chełmskiego.

W spotkaniu udział wzięli prezesi oraz dyrektorzy biur okręgów: Biała Podlaska, Białystok, Ciechanów, Kielce, Lublin, Przemyśl, Radom, Rzeszów, Siedlce, Skierniewice, Tarnobrzeg i Zamość. Okręg Chełmski reprezentowali: Ryszard Kowalski (prezes ZO), Andrzej Nafalski (wiceprezes ds. organizacyjnych), Waldemar Tomczak (wiceprezes ds. sportu), Kazimierz Kowalczuk (skarbnik ZO), Stefan Adamowski (sekretarz ZO), Marian Grzywna (członek Prezydium), Krzysztof Daniłów (dyrektor biura), Magdalena Nowicka (główny księgowy), Radosław Nowicki (specjalista – pracownik biura ZO).

Podczas obrad tradycyjnie omawiano tematy związane z planowanymi na rok 2019 składkami oraz porozumienia międzyokręgowe. Wiceprezes Zarządu Okręgu PZW w Chełmie, Andrzej Nafalski w czasie uroczystego podsumowania jubileuszu okręgu przedstawił historię jego powołania oraz działalność organizacyjną prowadzoną w minionym 40-leciu. (kd)

O puchar prezesa „Brzany”

Zarząd Koła PZW „Brzana” w Chełmie w sobotę (22 września) zorganizował spławikowe zawody o puchar prezesa koła na zbiorniku Dębowy Las. Imprezę wygrał Andrzej Lejman (3690 pkt.), drugi był Marcin Korzan (3500 pkt.), a na trzecim stopniu podium zameldował się Krzysztof Tarasewicz (2240 pkt.). Największą rybę – 26-centymetrowego karasia złocistego złowił Eugeniusz Ochowicz. Organizatorzy dziękują wszystkim zawodnikom za udział w imprezie, choć tego dnia pogoda nie sprzyjała.

Puchar Skarbnika

W niedzielę (23 września) na zb. Stańków odbyły się spławikowo-gruntowe zawody o „Puchar Skarbnika” koła PZW Chełm Miasto. Startowało 17 zawodników. Klasyfikacja:
1. Szymon Chciuk (2810 g.), 2. Piotr Woźniak (2375 g.), 3. Rafał Bartczak (1950 g.), 4. Kazimierz Rymczuk (1318 g.), 5. Henryk Kogutiuk (1095 g.), 6. Eugeniusz Panas (965 g.). Największą rybę zawodów, karasia srebrzystego o wadze 618 g złowił Henryk Kogutiuk. Sędziami zawodów byli: Leszek Basaj, Marian Giebudziński oraz Ryszard Ragaman. Fundatorem pucharów był skarbnik koła, Marian Giebudziński.

„Starsi Młodszym” – finał

Wraz z końcem sierpnia zakończyła się akcja zorganizowana przez Jakuba Mruka – właściciela Pracowni Wędkarskiej Mandula Chełm – przy udziale okręgu PZW Chełm i „Nowego Tygodnia” polegająca na zbiórce sprzętu wędkarskiego dla najmłodszych członków naszego okręgu. By wędki, kołowrotki i cała masa akcesoriów trafiła w odpowiednie ręce, zorganizowaliśmy konkurs fotograficzny dla najmłodszych amatorów wędkarstwa. Dzisiaj podajemy nazwiska zwycięzców. Kapituła, po burzliwych obradach, zdecydowała, że pierwsze miejsce należy się Wiktorii i Krystianowi Witowskim. Na drugim stopniu podium stanęli bracia: Jakub i Kacper Korzeniewscy, a trzecie miejsce zajął Dominik Antczak. Jednak w naszym konkursie zwycięzcami są wszyscy uczestnicy, dlatego cenne zestawy trafią też do: Grzegorza Dziedzica, Kamila Miechowicza Marcela Molińskiego, Kamila Kowalczuka, Alana Góreckiego, Sebastiana Głuchowskiego, Michała Jankowskiego oraz Iwa Borowca. Gratulujemy serdecznie, a wszystkie wymienione wyżej osoby zapraszamy na uroczyste wręczenie nagród, które odbędzie się w piątek (19 października) o godz. 16 w Pracowni Wędkarskiej Mandula Chełm przy ul. Lwowskiej 59. Zapraszamy! (b)

Chełm Miasto zaprasza na zawody

Zarząd Koła PZW Chełm Miasto zaprasza swoich członków na towarzyskie „Zakończenie sezonu wędkarskiego”. Zawody odbędą się w niedzielę (14 października) na zb. Żółtańce Duże. Zbiórka chętnych o godz. 7 na wale zbiornika od strony Weremowic. Metoda połowu to grunt lub spławik.

Zawody w „Brzanie”

Zarząd Koła PZW „Brzana” w Chełmie w sobotę (22 września) zorganizował i przeprowadził zawody spławikowe o puchar prezesa koła na zbiorniku Dębowy Las. Klasyfikacja: Andrzej Lejman – 3690 pkt., 2. Marcin Korzan – 3500 pkt, 3. Krzysztof Tarasewicz – 2240 pkt. Największą rybę – karasia złocistego o długości 26 cm – złowił Eugeniusz Ochowicz.

Puchar Komendanta

W niedzielę (9 września) na rzece Bug w Woli Uhruskiej odbyły się zorganizowane przez Zarząd koła PZW w Woli Uhruskiej towarzyskie gruntowe zawody o Puchar Komendanta Społecznej Straży Rybackiej – Grzegorza Łubkowskiego. W zmaganiach uczestniczyło 13 zawodników. Klasyfikacja:

1. Norbert Cholawo – 7620 pkt, 2. Zbigniew Świszcz – 6420 pkt, 3. Grzegorz Cholawo – 5600 pkt, 4. Marek Kupisz – 4110 pkt, 5. Grzegorz Zalewski – 2720 pkt, 6. Krzysztof Daniłów – 1950 pkt.

Zarząd koła składa serdeczne podziękowania dla sponsora zawodów Grzegorza Łubkowskiego.

Z historii okręgu chełmskiego

Okręg Chełmsko-Zamojski powołany uchwałą Zarządu Głównego PZW w Warszawie z dnia 19 czerwca 1977 roku rozpoczął działalność 01 stycznia 1978 roku. Rozpoczęcie działalności było poprzedzone kampanią sprawozdawczo-wyborczą w kołach, a następnie wyborem władz podczas Okręgowego Zjazdu Delegatów, który odbył się 20 listopada 1977 roku. Pierwszym prezesem zarządu okręgu został Henryk Dobrowolski, a w kolejnych latach funkcję tę sprawowali: Andrzej Żurek (1981-1982), Julian Huk (1982-1983), Franciszek Świstowski (1983-1995), Andrzej Klaudel (1995-2013) oraz Ryszard Kowalski, który pełni tą funkcję od 2013 roku. Na początku rozpoczęcia działalności okręgu do obsługi działalności statutowej utworzono biuro zarządu, którego dyrektorem został Feliks Kratiuk. W kolejnych latach biurem kierowali: Jerzy Puławski (1978-1997), Alfons Koska (1997-2004), Bożenna Wesołowska (pełniąca obowiązki dyrektora w 2004 roku) oraz Krzysztof Daniłów kierujący biurem od 2005 roku. W pierwszym roku działalności okręg zrzeszał 8937 członków. W 1980 roku z inicjatywy wędkarzy zamojskich doszło do rozdzielenia okręgu i powołania Okręgu PZW w Zamościu. Po rozdzieleniu w Okręgu Chełmskim pozostało ok. 5.000 członków oraz 1040 ha użytkowanych wód. Największy stan członkostwa – 7.057 był odnotowany 1985 roku, zaś w kolejnych latach po niewielkich wzrostach oraz spadkach średni stan członków wynosił od 5.700 do 6.000 wędkarzy. Przez minione lata okręg rozszerzał areał użytkowanych wód, który według danych na chwilę obecną wynosi ok. 2.000 ha. Wody użytkowane są w ramach umów zawartych z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej, umów dzierżawy z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie, którego zasoby od bieżącego roku przejęło Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, umów dzierżawy z urzędami gmin: Chełm, Ruda Huta, Dorohusk, Dubienka, Sawin i Hańsk oraz umów dzierżawy z Miejskimi Ośrodkami Sportu I Rekreacji w Chełmie i Krasnymstawie, a także Spółdzielnią Rolniczo-Handlową w Małochwieju. Jako jeden z nielicznych okręgów w kraju Okręg Chełmski posiada także wody własne, a są to: Jezioro Słone, Jezioro Syczyn, Jezioro Berdyszcze oraz gliniankę w Pawłowie. Oprócz władz i organów tj. zarządu okręgu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego w celu usprawnienia działalności statutowej powołane są komisje problemowe – organizacyjna, ochrony i zagospodarowania wód, kapitanat sportowy kolegium sędziowskie oraz rada ds. młodzieży. Przez okres 40-lecia podstawą działalności statutowej było zaangażowanie działaczy wędkarskich i współpraca z innymi okręgami, władzami samorządowymi w gminach: Chełm, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Dubienka, Wola Uhruska, Hańsk, Wierzbica oraz powiatach: chełmskim, krasnostawskim i włodawskim. Bardzo dobrze jest prowadzona współpraca w zakresie ochrony wód z policją, strażą miejską, strażą graniczną i Państwową Strażą Rybacką oraz zagospodarowania wód z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie (obecnie Państwowe Gospodarstwo Wodnej Wody Polskie). Okręg udostępnia swoje wody do badań w zakresie rybostanu i czystości środowiska wodnego pracownikom naukowym Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie i Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i Łodzi. Współpracuje także z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Lublinie. Okręg jest corocznie wspomagany dotacjami na zarybienia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Biuro Okręgu jest zaopatrzone w niezbędne środki techniczne do prowadzenia zarybień wód, odłowów, prowadzenia kontroli wód. Ostatnio zakupiono kosiarkę wodną, która wykorzystywana jest do koszenia roślinności na zbiornikach w celu zapewnienia wędkarzom lepszego dostępu do wód. W ramach umów dzierżawy zbiorników retencyjnych Okręg pokrywa koszty konserwacji grobli, doprowadzalników wody i rowów opaskowych, które wykonywane są dwukrotnie w ciągu roku. Dobre wyniki osiągane są również przez społeczną straż rybacką w kołach kierowaną przez komendanta oraz etatowych strażników wód biura Okręgu. Od kilku lat wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wędkarzy – sportowców corocznie organizowane są zawody z cyklu grand prix w dyscyplinach spławikowej, feederowej i spinningowej, mistrzostwa okręgu kobiet i młodzieży, grand prix spławikowe młodzieży, dwudniowy wielobój wędkarski oraz w miarę dogodnych warunków pogodowych grand prix w wędkarstwie podlodowym. Zwycięzcy poszczególnych klasyfikacji grand prix reprezentują okręg w następnym roku na mistrzostwach krajowych. W historii sportowej Okręgu Chełmskiego największe sukcesy osiągnęli nasi reprezentanci w dyscyplinie spławikowej: Sławomir Mielniczuk (Mistrz Polski Młodzieży) oraz Michał Gadzicki (I Wicemistrz Polski Kadetów) oraz podlodowej (drużynowy tytuł II Wicemistrza Polski zdobyty przez Janusza Smalca, Tomasza Persza i Dariusza Ciechańskiego). Bardzo dobre rezultaty osiągają nasi spinningiści z Wędkarskiego Klubu Sportowego Chełm wygrywając indywidualnie zawody grand prix Polski oraz reprezentanci ostatnio wprowadzonej dyscypliny feederowej. Prowadzone są także działania w zakresie szkolenia młodzieży, a są to szkółki wędkarskie w kołach oraz obozy młodzieżowe, podczas których szkolenie prowadzą członkowie rady ds.młodzieży i Dariusz Ciechański. Zawody sportowe były sponsorowane przez instytucje i sklepy wędkarskie: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Chełmie, Firmę Cembud (Wiesław Drozd), Chełmski Cement (Franciszek Czuba), Firmę D.D.D. Tadeusza Mulssona oraz sklepy wędkarskie: Zbigniewa Roguckiego, Kazimierza Sebestjańskiego, Doroty Krzysztoń, Alberta Pikusa, Kazimierza Kowalczuka i Daniela Kowalczuka, Jana Stefańczyka, Anny Podolskiej oraz Dariusza Ciechańskiego. Na zakończenie spotkania prezes zarządu Okręgu Ryszard Kowalski wręczył odznaczenia honorowe PZW przyznane uchwałą Zarządu Głównego PZW w Warszawie. Odznaka złota: Andrzej Polak (członek OKR, Koło Wola Uhruska), Edward Sabarański (członek OKR, Prezes Koła Sukces), Janusz Żyliński (Prezes Koła Wojskowego),Marcin Adamczyk (Komendant S.S.Ryb., Koło Cementowni SUM). Odznaka srebrna: Marek Kupisz (członek Zarządu Okręgu, Koło Wola Uhruska), Krzysztof Skiba (członek Zarządu Okręgu, Koło Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej). Medalem za zasługi w rozwoju wędkarstwa uhonorowano Artura Ptaszyńskiego, pracownika biura ZO z koła Wola Uhruska. (kd)

Zawody działaczy i prezesów kół

W sobotę (29 września) w Woli Uhruskiej odbyło się tradycyjne coroczne spotkanie prezesów kół oraz działaczy Okręgu PZW w Chełmie będące kontynuacją obchodów jubileuszu. W spotkaniu uczestniczyli także zaproszeni goście w osobach przedstawicieli miejscowych władz samorządowych: przewodniczący rady gminy Wola Uhruska Marek Kuszneruk oraz wójt gminy Jan Łukasik. W programie przewidziano zawody wędkarskie, które odbyły się w konkurencji ryb drapieżnych i ryb spokojnego żeru. W konkurencji ryb drapieżnych zwyciężył Marek Błędkowski (Koło Krasnystaw Miasto, członek ZO) – szczupak 1.240 g, a kolejne miejsca zajęli: 2. Marek Kostecki (Prezes Koła Łopiennik) – szczupak 1.140 g, 3. Andrzej Szczepański (Koło Brzana, Przewodniczący Okręgowego Sądu Koleżeńskiego) – okoń 230 g, 4. Marcin Adamczyk (Koło PZW Cementowni SUM, Komendant S.S.Ryb., biuro ZO)- okoń 145 g. W konkurencji ryb spokojnego żeru zwyciężył Jerzy Solarz (Koło PZW Wodnik, Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej) – leszcz 700 g, a kolejne miejsca zajęli: 2. Edward Sabarański (Prezes Koła Sukces, członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej) – leszcz 615 g, 3. Balbina Adamowska (Koło Ch.S.M.) – krąp 350 g, 4. Norbert Cholawo (Koło Wola Uhruska, członek Kapitanatu Sportowego ZO) – krąp 295 g, 5. Andrzej Nafalski (Koło PZW Dorohusk, Wiceprezes ZO) – krąp 290 g, 6. Krzysztof Daniłów (Koło Wola Uhruska, biuro ZO) – krąp 275 g. Zawody sędziowali: Marian Grzywna – Kapitan Sportowy Zarządu Okręgu (sędzia główny), Magdalena Nowicka, Radosław Nowicki, Dariusz Dubiel, Artur Ptaszyński oraz Stanisław Dudek. (kd)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here