50 lat w związku małżeńskim

Osiem par z terenu gminy Łopiennik Górny świętowało jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Z tej okazji wręczono im okolicznościowe medale, nadane przez prezydenta RP.

Każda rocznica ślubu to uroczystość pełna wzruszeń i wspomnień, jeśli zaś jest to rocznica pięćdziesiąta, to nabiera ona szczególnego znaczenia nie tylko dla samych par małżeńskich, ale także dla ich rodzin i całego społeczeństwa. Wieloletnim wspólnym życiem, wzajemnym poszanowaniem jubilaci dają świadectwo i wzór dla kolejnych pokoleń, że małżeństwo jest najważniejszą wartością w życiu człowieka.

W dowód uznania dla trwałości małżeństwa ośmiu parom z gminy Łopiennik Górny, zostały wręczone medale nadane przez prezydenta RP „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Otrzymali je: Teresa i Stanisław Boruczenko, Mirosława i Jan Brzozowscy, Anna i Zdzisław Dąbrowscy, Jadwiga i Stanisław Kondraccy, Zofia i Tadeusz Kucharscy, Alina i Józef Pylak, Halina i Zbigniew Szewczyk oraz Alicja i Bohdan Wdowicz. Na ręce jubilatów złożono listy gratulacyjne oraz kwiaty. Nie zabrakło lampki szampana i wspólnie odśpiewanego „sto lat”.

W uroczystości udział wzięli m.in.: starosta krasnostawski Andrzej Leńczuk, przewodniczący rady powiatu krasnostawskiego Witold Boruczenko, wójt gminy Łopiennik Górny Artur Sawa, przewodniczący rady gminy Łopiennik Górny Wojciech Kister. Poprowadziła ją kierownik USC Agnieszka Wójtowicz.

Część artystyczną przygotowały dzieci ze Szkoły Podstawowej w Łopienniku Dolnym pod kierownictwem Marioli Sysa i Małgorzaty Staszak. Po oficjalnej uroczystości był skromny poczęstunek i zabawa z Tadeuszem Kubackim oraz Zespołem Śpiewaczym „Z Woli Babki”. (s)