5G nam niestraszne

O podjęcie działań mających na celu ochronę życia i zdrowia mieszkańców Świdnika w związku z wprowadzeniem sieci 5G zaapelowała do radnych jedna z mieszkanek miasta. Kobieta zwróciła się m.in. o zakazanie używania telefonów komórkowych w szkołach oraz likwidację sieci wi-fi. Jej petycję radni uznali za bezzasadną.

Tworzenie sieci 5G w Polsce ma nielicznych, ale zagorzałych przeciwników. Petycja w tej sprawie wpłynęła również do Urzędu Miasta Świdnik. Jej autorka, jedna z mieszkanek miasta, zaapelowała w niej o przyjęcie przez radnych uchwały w sprawie ochrony zdrowia i życia mieszkańców w związku z wprowadzeniem sieci 5G. Autorka petycji zaapelowała m.in. o wprowadzenie zakazu używania telefonów komórkowych przez uczniów oraz likwidację wi-fi w szkołach na rzecz internetu kablowego lub światłowodowego oraz przeprowadzenie kampanii informacyjnej dla świdniczan, poświęconej zagrożeniom dla zdrowia związanych z polem elektromagnetycznym sieci 2, 3, 4 i 5G.

Podobne postulaty wpłynęły do świdnickiego ratusza i wielu innych samorządów już kilka miesięcy, w piśmie wystosowanym przez Koalicję Polska Wolna od 5G, która podnosi, że tysiące niezależnych badań naukowych potwierdzają, że „niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne jest szkodliwe dla ludzi i środowiska”, a do „ udokumentowanych skutków zdrowotnych należą: uszkodzenia DNA, nowotwory, efekty neurologiczne (w tym choroba Alzheimera, autyzm, ADHD i zaburzenia zachowania u dzieci), problemy kardiologiczne, zaburzenia układu hormonalnego, poronienia, bezpłodność”.

Sprawa petycji złożonej przez świdniczankę stanęła na jednej z ostatnich sesji Rady Miasta Świdnik. Radni nie podzielili sformułowanych w niej obaw i niemal jednogłośnie zagłosowali za jej odrzuceniem. Od głosu w tej sprawie wstrzymał się tylko radny Włodzimierz Radek.

Radni stwierdzili, że zakaz używania telefonów w szkole jest sprawą dyrektora danej placówki, a miasto nie posiada kompetencji w zakresie podwyższania dopuszczalnego poziomu ekspozycji mieszkańców na pole elektromagnetyczne oraz potępienia wprowadzenia sieci 5G, jak również zbadania jej wpływu na zdrowie. Orzekli również, że nie ma potrzeby  przeprowadzenia kampanii informacyjnej dla mieszkańców na temat zagrożeń zdrowotnych związanych z polem elektromagnetycznym, a żaden przepis prawa nie obliguje ich do podjęcia uchwał, które wynikałyby z petycji. (w)