60-lecie KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie

Dwunastu myśliwych, pracowników budowanej Cementowni „Chełm”, 17 marca 1957 r. postanowiło założyć Koło Łowieckie nr 82 „Dubelt” w Rejowcu. Dokonano wyboru pierwszych władz koła. Przewodniczącym zarządu koła został mgr inż. Edward Patro, pierwszym łowczym – Gabriel Abramek, sekretarzem – Jan Zeszut, skarbnikiem – Henryk Hładki.


Początkowo koło gospodarowało na dwóch obwodach łowieckich o pow. ponad 17 000 ha położonych na terenie gmin: Dorohusk, Białopole, Dubienka i Żmudź, obfitujących w zwierzynę łowną. Liczba członków koła z roku na rok rosła i w 1986 koło liczyło już 46 członków i 10 stażystów. Obecnie w kole zrzeszonych jest 65 członków, w tym 3 Diany.
13 maja b.r. z okazji 60-lecia koła zarząd zorganizował uroczystości jubileuszowe. Obchody z udziałem sygnalisty, pocztów sztandarowych zainaugurowano mszą św. w Sanktuarium św. Antoniego z Padwy w Chełmie. Podczas mszy wspomniano kolegów, którzy odeszli do krainy wiecznych łowów. Wśród gości byli m.in.: senator prof. Józef Zając, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Tomasz Mizura, reprezentujący Nadleśnictwo Chełm Jerzy Mucha, przedstawiciel firmy Elite Expeditions Stanisław Malec, członek NRŁ i prezes ORŁ w Chełmie Marian Rudnik oraz członek ZO PZŁ w Chełmie Krzysztof Wojciechowski.
Koło Łowieckie „Dubelt” w uznaniu zasług zostało wyróżnione „Złomem”, czyli najwyższym odznaczeniem łowieckim. Myśliwych, którzy szczególnie zasłużyli się w pracy koła, wyróżniono odznaczeniami łowieckimi. Złoty Medal Zasługi Łowieckiej otrzymał Adam Aktyl, Brązowe Medale – Jerzy Tatysiak, Józef Domańczuk i Piotr Sawoszczuk. Odznaczenie „Za zasługi dla łowiectwa okręgu chełmskiego” otrzymali Waldemar Płodzień i Adam Aktyl. Wszystkim paniom wręczono róże. Szczególnie zaangażowanym w życie koła paniom wręczono wiązanki kwiatów. Otrzymały je: Halina Sawoszczuk, Zofia Domańczuk i Dorota Wieczerza.
Po oficjalnych wystąpieniach bawiono się na balu do białego rana. Aktualnie kołem kieruje zarząd w składzie: Mirosław Sawicki – prezes, Mariusz Michalczuk – łowczy, Krzysztof Szutkiewicz – skarbnik, Marcin Kołtun – sekretarz i Adam Kępiński – podłowczy. (m)