70 pytań o Afrykę i sukces Sandry

Sandra Łoś, uczennica I LO w Chełmie, uzyskała tytuł laureatki I miejsca XXI Olimpiady Znajomości Afryki.

W Oblackim Centrum Młodzieży w Kokotku w Lublińcu (woj. śląskie) zakończyły się zawody finałowe XXI Olimpiady Znajomości Afryki. Uczestniczyło w nich 82 finalistów reprezentujących wszystkie województwa.

Zmierzyli się z testem składającym się z 70 pytań wielokrotnego wyboru. Uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie Sandra Łoś (klasa III), uzyskała tytuł laureatki I miejsca. Zgodnie z regulaminem olimpiady 24 najlepszych uczestników etapu centralnego otrzymało tytuł laureata.

Olimpiada Znajomości Afryki jest trójstopniową olimpiadą tematyczną, organizowaną przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jej celem jest promowanie kontynentu afrykańskiego, a przy tym zwrócenie uwagi na działalność naszych rodaków – bogactwo pracy polskich misjonarzy, ambasadorów naszego kraju oraz ludzi, wśród których żyją.

W przygotowaniach Sandrę wspierał polonista Robert Wojciechowski. (-)