70 zł plus

O ponad 3,5 procent, z jednoczesną gwarancją minimalnej podwyżki, wzrosną od marca emerytury i renty. W województwie lubelskim na waloryzację czeka około 400 tysięcy osób, które pobierają świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


– Podwyżka dla emeryta wyniesie przynajmniej 70 zł brutto pod warunkiem, że pobierał dotychczas minimalną gwarantowaną emeryturę albo wyższe świadczenie – informuje Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim. Co z innymi świadczeniami?
– O co najmniej 70 zł brutto wzrosną również renty z tytułu całkowitej niezdolności do

pracy i renty rodzinne. Renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy będą wyższe o minimum 52,50 zł brutto, natomiast emerytury częściowe – o co najmniej 35 zł brutto – wylicza M. Korba. Instytucja waloryzuje wszystkie świadczenia od 1 marca, z urzędu. Oznacza to, że emeryt lub rencista nie musi składać żadnych wniosków

Od marca wzrosną także stawki najniższych gwarantowanych świadczeń. Minimalna emerytura wyniesie 1200 złotych brutto; najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, najniższa renta rodzinna oraz renta socjalna od marca także będą wynosić 1200 zł. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wyniesie co najmniej 900 złotych. Nowa kwota świadczenia przedemerytalnego to 1210,99 zł.

W ZUS waloryzacja obejmuje: emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także dodatki do tych świadczeń, np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla „sierot zupełnych”, świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz renty socjalne. Wszelkie dodatki do świadczeń emerytalno-rentowych obejmuje waloryzacja procentowa. Od marca dodatek pielęgnacyjny będzie zatem wynosił 229,91 zł.

Opracował GR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here