849 interwencji w ciągu miesiąca

Z okazji przypadającego 29 sierpnia Święta Straży Miejskiej, władze miasta spotkały się z miejskimi strażnikami i złożyły na ręce komendanta Mariusza Gałęziowskiego podziękowania za pełnioną służbę. Przy okazji podzielono się statystyką dotyczącą pracy strażników. Jak się okazuje, tylko w jednym miesiącu musieli oni interweniować aż 849 razy.

Tylko w sierpniu br. straż miejska interweniowała aż 849 razy, 277 na wniosek mieszkańców, a 572 w ramach realizacji zadań własnych. Strażnicy nałożyli 188 mandatów, wydali dyspozycje do odholowania dwóch pojazdów, na koła nieprawidłowo parkujących aut nałożyli 6 blokad, pouczyli 92 osoby, podjęli 21 czynności wyjaśniających w związku z ujawnieniem wykroczenia, a także skierowali 7 wniosków o ukaranie do sądu. Jak informuje miasto, do najczęstszych wykroczeń popełnianych przez chełmian, należy nieprzestrzeganie przepisów prawa o ruchu drogowym (402 interwencje).

– Najwięcej popełnionych wykroczeń zanotowano w rejonie ul. Lubelskiej, Lwowskiej, placu Łuczkowskiego, Mickiewicza, Ks. Piotra Skargi, Wołyńskiej, Ks. Jerzego Popiełuszki, Narutowicza, drodze krajowej nr 12 i ul. Strażackiej – wylicza Damian Zieliński z urzędu miasta. Spożywanie alkoholu w miejscach publicznych było przyczyną 48 interwencji, z czego sześć zakończyło się doprowadzeniem do izby wytrzeźwień. – W większości przypadków interwencje dotyczyły osób bezdomnych będących w stanie upojenia alkoholowego, bądź w stanie nietrzeźwości przebywających na placu Łuczkowskiego oraz parkach na terenie miasta.

Niezachowanie ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia zdarzyło się w sierpniu 40 razy. Były to interwencje dotyczące zwierząt bezpańskich, agresywnych, bądź pozostawionych bez opieki. W większości przypadków umieszczono je w schronisku. W kilku przypadkach na właścicieli czworonogów funkcjonariusze nałożyli grzywny. – Ponadto przeprowadzono 34 kontrole posesji prywatnych. W większości przypadków dotyczyły one utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, spalania odpadów, sprawdzenia złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, informacji o posiadaniu kompostownika przydomowego oraz obowiązku oznakowania obiektu numerem porządkowym – informuje urząd miasta.

Podczas realizacji działań interwencyjno-patrolowych doszło do naruszenia nietykalności cielesnej dwóch chełmskich strażników miejskich. Wobec sprawcy tego czynu postępowanie prowadzi KMP w Chełmie. (kg)