Absolutorium na sesji

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Włodawa za 2015 rok, to główny punkt obrad Rady Gminy Włodawa, zaplanowanych na najbliższą środę – 25 maja.

 

Głosowanie poprzedzi uchwała dotycząca rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta z wykonania budżetu gminy za rok miniony. Podczas obrad radni podejmą także m.in. uchwały w sprawach: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych administrowanych przez DPS w Różance – 4,36 zł (jest 4,24 zł), wykazu kąpielisk na terenie gminy – kąpielisko nad Jeziorem Białym zlokalizowane będzie tradycyjnie w granicach wewnętrznego obszaru pomostu pływającego przy plaży głównej oraz zamiany działek gruntu – w związku z potrzebą budowy kładki na Tarasience. Radni zagłosują także nad zmianami w budżecie gminy na 2016 rok, dotyczącymi m.in. zabezpieczenia środków na dopłaty do wody – ponad 30 tys. zł, zabezpieczenia pieniędzy na zakup samochodu dla dowozu do szkół dzieci niepełnosprawnych – 70 tys. zł, na przebudowę pomieszczeń w szkole w Różance z przeznaczeniem na stołówkę – 10 tys. zł, a także na drogi: na remonty bieżące – 11 tys. zł oraz na asfalt na drodze w Sobiborze – 30 tys. zł. Na zbliżającej się sesji Rada Gminy Włodawa podejmie także m.in. uchwałę w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Korolówce. Początek obrad o godzinie 9. (ad)