Absolutorium w cuglach

Czterech radnych opozycji zagłosowało za absolutorium dla Agaty Fisz

Zaskoczenia nie było, Agata Fisz na wtorkowej sesji rady miasta dostała absolutorium za wykonanie budżetu Chełma w 2015 roku. Niespodziewanie na tak głosowali trzej radni Platformy Obywatelskiej. Najwięcej uwag pod adresem władz miasta mieli Małgorzata Sokół (PO) i Zdzisław Szwed (PiS).
Wtorkowa sesja absolutoryjna nie wywołała, zarówno w gronie koalicji rządzącej, jak i opozycji, większych emocji. Może dlatego, że wynik głosowania jeszcze przed posiedzeniem wydawał się przesądzony. Jedyną niewiadomą było to, ilu radnych zagłosuje za udzieleniem Agacie Fisz absolutorium. Dwanaście głosów prezydent miała pewnych. Po cichu liczyła jednak na poparcie ze strony opozycji i się nie pomyliła. Jerzy Jaworski, Mariusz Kowalczuk, Piotr Malinowski z Platformy Obywatelskiej oraz Eugeniusz Wilkowski, radny Prawa i Sprawiedliwości, zagłosowali na tak. W sumie Fisz dostała 16 głosów. Czworo radnych: Elżbieta Nowaczewska, Zdzisław Szwed, Małgorzata Sokół i Dariusz Grabczuk było przeciw. Od głosu wstrzymał się natomiast Mirosław Czech. W sesji udziału nie wzięli przebywająca na zwolnieniu lekarskim Anna Mirzwa i Longin Bożeński.
W ubiegłym roku, co wytknęła opozycja, inwestycji w Chełmie było znacznie mniej, niż w 2014 r. Radna Sokół wyliczyła, że miasto wydało na nie 4 mln zł, choć skarbnik Barbara Rozwałka zapewniała, iż była to kwota ponad 10 mln zł. – Mimo że pod względem rachunkowym budżet się zgadza, to nie napawa on optymizmem – mówiła pierwsza oponentka Agaty Fisz w radzie miasta. Sokół miała też sporo uwag odnośnie dochodów. – Zaplanowano je na kwotę 268 mln zł, w ciągu roku zostały zwiększone o 11 mln zł, a wykonanie było na poziomie 262 mln zł – wyjaśniała. – Wydatki pokrywano z pieniędzy, których… nie było.
Małgorzata Sokół wszystkie uwagi formułowała, co zaznaczyła, jedynie w swoim imieniu. Radni Platformy Obywatelskiej tym razem nie przygotowali stanowiska, bo choć jest ich sześcioro, formalnie nie zawiązali klubu.
Prawo i Sprawiedliwość natomiast w tym roku odstąpiło w głosowaniu od dyscypliny klubowej. – Zagłosujemy z wolą wyborców i własnym osądem – podkreślał Mirosław Czech, szef klubu. – Mimo że nie byliśmy twórcami tego budżetu, wiele realizowanych zadań znajdowało się w naszym zainteresowaniu.
Koalicja, co było do przewidzenia, wystawiła prezydent laurki. – Budżet był nastawiony na rozwój, a nie przetrwanie – przekonywał Krzysztof Głaz z PSL.
Maciej Baranowski z Postaw na Chełm przypomniał o pierwszej edycji budżetu obywatelskiego, realizowanej przez MPGK modernizacji oczyszczalni ścieków i budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w osiedlach Pszenna – Metalowa oraz Wolwinów, ścieżce rowerowej, remontach wielu ulic, nowych chodnikach, czy oświetleniu ulicznym, a przede wszystkim oddanej do użytku Chełmskiej Bibliotece Publicznej. – Nie sposób pominąć innego ważnego dla miasta przedsięwzięcia rozpoczętego właśnie w 2015 roku, czyli budowy Chełmskiego Parku Wodnego, którego otwarcie powinno nastąpić już w grudniu br. – mówił Baranowski. – W chełmskiej specjalnej strefie ekonomicznej powstaną nowe miejsca pracy. Jedna firma niebawem rozpocznie budowę zakładu. Oceniając 2015 rok należy wspomnieć o naszych instytucjach kultury: ChDK, Muzeum Chełmskim i ChBP, które swoją pracę wykonały wzorowo! Miniony rok został zakończony bez zobowiązań wymagalnych z niezagrożoną sytuacją ekonomiczną samorządu i podległych mu jednostek. Oczywiste jest, że nasze oczekiwania zawsze będą przekraczać możliwości finansowe miasta. Dlatego w ocenie minionego roku należy brać pod uwagę realne wykorzystanie dostępnych pieniędzy i zaangażowanie prezydent oraz podległych jej służb w realizację uchwalonego budżetu, a także podejmowanie nowych inicjatyw, które mogą dać pozytywne efekty dla miasta i jego mieszkańców.
Na wystąpienie Baranowskiego zareagował radny Szwed. – Spójrzmy prawdzie w oczy. Miasto wyludnia się, mamy podwyżkę opłat lokalnych, a jeśli chcemy, by Chełm rozwijał się, nie możemy dobijać lokalnych firm. Gdyby było dobrze, ludzie nie wyjeżdżaliby z miasta – stwierdził.
Co ciekawe, było to już dziesiąte absolutorium, jakie uzyskała prezydent Agata Fisz. Pierwsze dostała za 2006 rok… (ptr)

Komentarze