Adampol się ucieszy

Do 15 maja świdnicki Ratusz czeka na oferty firm, które są gotowe zaprojektować i wybudować kosztem nie większym niż 150 tys. zł Ogród Zabaw przy ul. Wrzosowej. Na powstania na osiedlu takiego obiektu od dawna czekają mieszkańcy.


Ogród Zabaw ma powstać na 7-arowej miejskiej działce przy ul. Wrzosowej. Miasto oczekuje, że będzie on służyć dzieciom nie tylko do zabawy, ale i nauki.

Oprócz typowych dla placów zabaw drabinek, huśtawek, czy elementów do wspinaczki znajdą się tam: drewniany domek z kładką, ścieżka bosych stóp z 3 rodzajami nawierzchni, ruchome tablice ze zdjęciami leśnej fauny i flory, wykonany z naturalnych materiałów domek dla owadów, czy tunel oraz kładki z drewnianych bali, pomagających w ćwiczeniu utrzymania równowagi. W swojej koncepcji oferenci powinni również uwzględnić nasadzenia roślin, montaż oświetlenia obiektu i ławek dla opiekunów bawiących się dzieci.

Ratusz chce zrealizować inwestycję w formule „projektuj i buduj”, czyli wykonawca, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę, będzie musiał przygotować dokumentację projektową, teren pod prace budowlane i je zrealizować. Będzie miał na to pięć miesięcy od podpisania umowy. JN