Akademia w Strachosławiu

Uroczystą akademią rozpoczęto rok szkolny w Szkole Podstawowej w Strachosławiu (gmina Kamień).

Podczas spotkania gimnazjaliści przypomnieli o wydarzeniach z września 1939 r. W uroczystości uczestniczyli m.in. Krystyna Sawicka – starszy wizytator chełmskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie, ks.kan. Kazimierz Próchniak, ks. Piotr Iwaniszczuk, Roman Kandziora – wójt Gminy Kamień, Zbigniew Czerwonka – przewodniczący Rady Gminy Kamień, Marta Chudoba – przewodnicząca Rady Rodziców, a także radni gminy Kamień: Bartłomiej Durko i Teresa Gleń. Akademię przygotowały nauczycielki: Beata Kołosińska, Izabela Harcej, Małgorzata Tokarczuk, Anna Prystupa i Marta Kołtun. (opr. mo)