Aktywni dzięki dotacjom

2,5 mln zł rozda w tym roku świdnicki ratusz organizacjom pozarządowym. Część pieniędzy już została rozdysponowana, na resztę jeszcze trwają konkursy. Dotacje zostaną przeznaczone na wydarzenia kulturalne, sportowe i na wiele innych przedsięwzięć.
Już w grudniu ruszyły pierwsze konkursy dla organizacji pożytku publicznego. Co roku z miejskich pieniędzy korzysta kilkadziesiąt organizacji i stowarzyszeń. Z pomocą dotacji budżetowych organizują wydarzenia kulturalne, sportowe, szkolą młodszych i starszych uczniów.
– Świdnickie stowarzyszenia przedstawiają bogatą ofertę swojej działalności i podejmowanych inicjatyw. Gmina wspomaga je finansowo, corocznie przeznaczając z budżetu na zadania trzeciego sektora ok. 2,5 proc., czyli 2,5 mln zł – mówi Waldemar Jakson, burmistrz Świdnika. – Jestem pewien, że dobrze inwestujemy miejskie fundusze, wspierając takie działania. Przyczyniamy się do poprawy jakości życia, urozmaicenia i ubogacenia oferty sportowej, kulturalnej i socjalnej świdnickiej społeczności.
Kto już dostał
Pod koniec grudnia znani już byli zwycięzcy pierwszych konkursów. Dotyczyły one działań sportowych, kulturalnych, ochrony dziedzictwa narodowego czy promocji zdrowia. Do rozdania było blisko 600 tys. zł. Najwięcej z tej puli trafiło do Fundacji „Inaczej”. Organizacja otrzymała w sumie blisko 160 tys. zł na dwa projekty. 96 tys. zł wykorzysta na terapię dla dyslektyków i dzieci wymagających wsparcia. Z kolei blisko 60 tys. zł zostanie przeznaczone na warsztaty dla rodziców dotyczące rozwiązywania problemów rozwojowych.
100 tys. zł trafi do Ośrodka Terapii i Rozwoju „Pod skrzydłami” . Pieniądze zostaną przeznaczone na zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży. 60 tys. zł otrzymał Klub Pływacki „Avia” na szkolenie młodych adeptów tego sportu i ich wyjazdy na zawody. 44 tys. zł trafi do „Leszczyniaków” na promocję osiągnięć artystycznych. 39 tys. zł otrzymał Aeroklub Świdnik na sport seniorski. 35 tys. zł trafiło do Klubu Motorowego „Champion” na dwa projekty. Jeden jest związany z organizacją zawodów cyklotrialowych, a drugi – ze szkoleniem młodzieży w tym sporcie. 30 tys. zł dostało Towarzystwo św. Brata Alberta, koło w Świdniku, na prowadzenie punktu interwencji dla osób bezdomnych, uzależnionych od alkoholu.
Na pieniądze mógł liczyć również UKS „Remis”. Klub otrzymał 25 tys. zł na treningi siatkówki i wyjazdy na zawody. 22,5 tys. zł otrzymał Uniwersytet Trzeciego Wieku na zajęcia dla seniorów. 20 tys. zł trafiło do Lubelskiego Klubu Sportów Walki „Dan”. Pieniądze pójdą na szkolenie zawodników i udział w turniejach. Po 15 tys. zł otrzymały: Lubelski Klub Karate Kyokushin i GPTB „Avia” Świdnik. 10 tys. zł trafiło do Klubu Sportowego Judo „Rei” na treningi i udział w zawodach. 2,5 tys. zł trafiło do Związku Emerytów i Rencistów na zajęcia dla seniorów.
Kolejne dotacje czekają
W połowie stycznia przedstawiciele ratusza ogłosili kolejne konkursy. Ich wyniki będą znane w lutym. Na razie czekają na oferty. Tym razem do wzięcia jest ok. 200 tys. zł. Urzędnicy szukają organizacji, które zorganizują m.in. biegi niepodległości, imprezy lotnicze, zawody spadochronowe i w kickboxingu, imprezy biegowe, rajdy rowerowe i zawody sportowe, ale na poziomie szkolnym.
W konkursie mogą wystartować również te stowarzyszenia i organizacje, które prowadzą profilaktyczne programy zdrowotne, zajęcia z zakresu bezpieczeństwa publicznego albo te, które organizują wyjazdy wakacyjne dla dzieci. Pieniądze zostały również zarezerwowane na przygotowanie imprez kulturalnych, integrujących osoby niepełnosprawne, a także wydarzeń o charakterze patriotycznym.
(kal)