Aktywni z Activum

Niepełnosprawność nie wyklucza. Udowadniają to podopieczni chełmskiego stowarzyszenia Activum, którzy pomimo choroby i podeszłego wieku wybrali się na kilkudniową, wyjątkowo aktywną wycieczkę.

– Cztery dni na Roztoczu, wśród ludzi o podobnych problemach, gdzie niepełnosprawność nie jest sensacją, a niski status materialny nie upokarza, dało motywację naszym podopiecznym do walki z chorobami i przeciwnościami losu – przyznaje Zbigniew Hołysz, prezes stowarzyszenia Activum.
W wycieczce uczestniczyło czterdzieści osób, które mogły się na nią wybrać dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Chełm, PFRON oraz dzięki osobom, które ofiarowały 1% podatku na rzecz stowarzyszenia. (opr. mg)