Aleja się buduje

Epidemia koronawirusa na szczęście nie zamroziła wszystkiego. Inwestycje drogowe są w większości kontynuowane. Tak jest m.in. na budowie pierwszego etapu al. NSZZ „Solidarność”, gdzie drogowcy robią swoje. Inwestycja nie tylko poprawi komunikację, ale pozwoli na rozwój budownictwa w południowej części miasta.


Pierwszy etap budowy Al. NSZZ „Solidarność” to jedna z sześciu inwestycji drogowych, na które miasto dostało dofinansowanie z rządowego programu „Fundusz Dróg Samorządowych”. Wykonawcą jest firma STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa. Budowa trwa od kilku tygodni, a prace idą zgodnie z harmonogramem.

– Na Alei Solidarności obecnie trwają prace instalacyjne i roboty ziemne. Miasto ze swej strony wypłaciło już właścicielom większość odszkodowań za działki zajęte pod budowę. Do 31 marca 2020 r. wypłaciliśmy odszkodowania za 21 działek na łączną kwotę 1 749 307 zł – mówi Marcin Dmowski, zastępca burmistrza Świdnika.

Umowa z wykonawcą opiewa na kwotę niecałych 11 300 000 zł. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 5 072 791 zł.

Pierwszy etap budowy dotyczy odcinka, który dotąd istniał tylko na mapach, od Al. Lotników Polskich do ul. Ks. J. Hryniewicza. Prace obejmują wykonanie podbudowy i asfaltowych jezdni, budowę oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej, rozbudowę skrzyżowań z drogami podrzędnymi, budowę chodników, ścieżek rowerowych, zjazdów na przyległe działki oraz wykonanie oznakowania i zagospodarowanie zieleni. Termin zakończenia inwestycji to 15 listopada br.

Aleja NSZZ „Solidarność” stanowić będzie małą południową obwodnicę Świdnika, będąc przedłużeniem wjazdu od strony Lublina Aleją Jana Pawła II, łączącym Al. Lotników Polskich z budowaną właśnie ulicą Kusocińskiego, która stanowić ma główny wjazd do Świdnika z drogi ekspresowej S12/17 po wschodniej stronie miasta. Aleja nie tylko odciąży zatłoczone obecnie ulice Klonową i Racławicką, ale również „otworzy” pod budownictwo wielorodzinne pokaźny obszar gruntów w południowej części miasta, dotąd niewykorzystany ze względu na brak dojazdu.

Nim to się stanie, miasto chce dopiąć małą obwodnicę, czyli wybudować jej drugi, ok. 580-metrowy, dziś gruntowy, odcinek od ul. Hryniewicza do ul. Kusocińskiego. W lutym br. miasto rozstrzygnęło przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej inwestycji. Wykona ją firma ToMaR-DROG, która wyceniła swoją ofertę na 70 tys. zł. W ramach budowy II etapu Al. NSZZ „Solidarność” powstanie asfaltowa ulica z czterema skrzyżowaniami: z ul. Wiejską, Grabową, Kusocińskiego i Modrzewiową.

Projekt ma być gotowy do 15 listopada. Władze miasta liczą, że na realizację drugiego etapu również dostaną dofinansowanie z FDS i cała Al. NSZZ „Solidarność” będzie gotowa przed końcem przyszłego roku. JN