Alkoholu nie serwują, ale opłata przepadła

Radny Maciej Kantor zwrócił się do władz miasta z propozycją, aby zwolnić właścicieli restauracji i pubów z opłat za pozwolenie na sprzedaż alkoholu i w ten sposób pomóc lokalnej branży gastronomicznej przetrwać ciężki czas pandemii. Doczekał się odpowiedzi, ale – jak stwierdził – nie jest ona satysfakcjonująca, dlatego drąży temat dalej.

Branża gastronomiczna to jedna z tych, które pandemia dotknęła najboleśniej. O pomoc dla lokalnych przedsiębiorców prowadzących w Świdniku bary i restauracje zwrócił się ostatnio do władz miasta radny Maciej Kantor (Świdnik Wspólna Sprawa). Zaproponował, aby na jakiś czas zwolnić właścicieli lokali, w których podawany jest alkohol, z opłat za koncesję na jego sprzedaż.

– W związku z pandemią i obostrzeniami sytuacja lokali gastronomicznych pogarsza się z dnia na dzień. W tym trudnym momencie ważne jest, aby samorządy podjęły odpowiednie kroki mające na celu pomoc osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Jedną z form pomocy tej branży jest zwolnienie właścicieli lokali gastronomicznych z opłat koncesji za alkohol do momentu ich ponownego otworzenia. Takie rozwiązanie ułatwiłoby świdnickim przedsiębiorcom przetrwanie, gdy stracili źródło przychodów. Ponadto byłby to wyraz nie tylko wsparcia, ale też życzliwości i zrozumienia potrzeb lokalnego biznesu przez samorząd – mówił radny.

W odpowiedzi na interpelację radnego burmistrz Waldemar Jakson odpisał, że zgodnie z prawem przedsiębiorca może uiścić opłatę za koncesję jednorazowo do 31 stycznia danego roku, lub w trzech ratach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września, a zdecydowana większość przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż alkoholu w lokalach gastronomicznych skorzystała z tej drugiej formy regulowania opłat (tylko 2 z 38 posiadających koncesję zapłaciło jednorazowo).

– Po trzecim etapie znoszenia obostrzeń, tj. 18 maja 2020 r. lokale gastronomiczne ponownie rozpoczęły swoją działalność, obsługując swoich klientów w lokalach. Ten stan trwał do 24 października, kiedy zostały wprowadzone kolejne obostrzenia (…). W tym okresie nie wpłynęły do urzędu żadne sygnały, czy też wnioski od przedsiębiorców o podjęcie działań pomocowych w zakresie zwolnień z uiszczania opłaty za koncesję, z uwagi na ich trudną sytuację finansową – informuje burmistrz i dodaje, że zgodnie z tzw. ustawą covidową, rada gminy może w drodze uchwały zwolnić z tej opłaty należnej w 2020 roku lub wydłużyć termin na jej wniesienie, ale zaznacza, że w tym momencie wprowadzenie takich rozwiązań nie będzie skutkowało poprawą sytuacji finansowej przedsiębiorców, bo termin trzeciej raty koncesji upłynął 30 września i nie podlega ona zwrotowi.

Burmistrz przypomina również, że gmina wprowadziła mechanizmy pomocowe dla mikroprzedsiębiorców np. w postaci możliwości ubiegania się o zwolnienie z podatku od nieruchomości, ale zaznacza, iż zdaje sobie sprawę, że kolejne obostrzenia związane z sytuacją epidemiczną mogą skutkować pogorszeniem kondycji finansowej świdnickich przedsiębiorców. – Mogę pana zapewnić, iż w przypadku wprowadzenia przez ustawodawcę nowych regulacji, dających samorządom możliwość pomocy przedsiębiorcom, podejmiemy stosowne działania. W interesie naszej całej społeczności jest to, aby przedsiębiorcy mogli w przyszłości, bez strachu o utratę środków do życia, prowadzić swoją działalność gospodarczą.

Za pomocą swojego profilu na facebooku radny Kantor poinformował, że odpowiedź burmistrza go nie zadowala, dlatego napisał kolejną interpelację w tej sprawie. Wnosi w niej o zwolnienie wszystkich właścicieli lokali gastronomicznych z pierwszej przyszłorocznej raty opłat za koncesję, bez względu na to, czy zgłosili się do urzędu po pomoc, czy nie. – Takie rozwiązanie to wyjście naprzeciw trudnościom, z jakimi mierzą się lokalne biznesy gastronomiczne, w tym szczególnie trudnym dla nich okresie, a wiedza, że będą zwolnieni z opłat do 31 maja, pozwoli im spojrzeć na nadchodzący rok bardziej optymistycznie. Dlatego proszę o przygotowanie odpowiedniej uchwały i wprowadzenie jej pod głosowanie – postuluje M. Kantor.

W odpowiedzi na to pismo burmistrz wyjaśnił, że w świetle obowiązujących przepisów rada miasta nie ma podstaw prawnych do zwolnienia przedsiębiorców z opłaty za koncesję, ale zapewnia, że jeśli takie możliwości się pojawią, mając na względzie udzielenie pomocy przedsiębiorcom, taki projekt uchwały zostanie przygotowany i wniesiony do porządku obrad rady miasta. (w)