Alternatywa dla młodych

Alternatywa dla młodych, bezrobotnych mieszkańców województwa lubelskiego. Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zaprasza osoby w wieku 18-29 lat, pozostające bez pracy i nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniach do udziału w projekcie pod nazwą „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych”.

 

Projekt przewiduje wsparcie aktywizacyjno-doradcze, indywidualne, grupowe poradnictwo zawodowe, czteromiesięczne staże zawodowe, pośrednictwo pracy, a także szkolenia w zakresie: sprzedawca z obsługą klienta i kasy fiskalnej (104 godz.), pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera i urządzeń biurowych (104 godz.), projektowanie aplikacji www (70 godz.). Możliwe też są inne usługi szkoleniowe zgodnie z indywidualną diagnozą potrzeb i możliwości uczestników projektu.
Szczegółowe informacje w Lokalnym Ośrodku Doradczo-Szkoleniowym w Chełmie, pl. Niepodległości 1, pok. 46, e-mail: chelm@fundacja.lublin.pl; tel. 82 563 24 29.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. (red)