Andrzejkowy bal godny jubileuszu

25 listopada w Centrum Konferencyjnym Focus odbył się Bal Absolwentów i Przyjaciół UMCS. Stanowił on doskonałą okazję do spotkania po latach znajomych ze studiów, integracji środowiska akademickiego UMCS, a także do celebrowania obchodzonego w uczelni jubileuszu 150. rocznicy urodzin patronki – Marii Curie-Skłodowskiej.


– Odebranie dyplomu ukończenia studiów nie oznacza końca przygody z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej. Od ponad 73 lat 234 tysiące absolwentów UMCS tworzą tożsamość uczelni, wspierając jej akademicką tradycję i rozwój, mając jednocześnie znaczący wpływ na rozwój Lublina, regionu i całego kraju – mówi Aneta Adamska, rzecznik UMCS.
Uczelnia kładzie więc nacisk na budowanie i utrzymywanie trwałych relacji ze swoimi absolwentami i – wzorem najbardziej prestiżowych szkół wyższych na świecie stworzyła Program Absolwent – UMCS. Jedną z inicjatyw projektu jest także Andrzejkowy Bal Absolwentów i Przyjaciół UMCS. – Wielu absolwentów uczelni miało okazję spotkać po latach znajomych ze studiów oraz zintegrować się ze środowiskiem akademickim UMCS – dodaje Aneta Adamska.
Wydarzenie uświetnił występ absolwentki UMCS Natalii Wilk oraz kompozytora Tomasza Momota.
Tego wieczoru odbyła się również bezgotówkowa aukcja charytatywna, na której licytowano prace studentów Wydziału Artystycznego UMCS. Dochód został przeznaczony na rzecz akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”. Aukcję poprowadziła pomysłodawczyni i koordynatorka projektu – Ewa Dados. MG