Aplikuj i zostań kobietą na medal!

30 czerwca kończy się nabór do drugiej edycji programu „Nowe technologie dla dziewczyn”. Jest to pierwszy w Polsce program stypendialny dla młodych kobiet.
Inicjatywa ma na celu zainteresowanie młodych kobiet branżą nowych technologii oraz kierunkami studiów, które wiążą się z ich tworzeniem. Organizatorom zależy na udzieleniu utalentowanym maturzystkom i studentkom wsparcia w nauce oraz w zakresie planowania i rozwoju kariery zawodowej w branży technologicznej.
– Spożytkowanie wielkiego potencjału kobiet w kluczowym dla cywilizacji obszarze nowych technologii jest warunkiem koniecznym dla jej rozwoju. Program stypendialny obejmuje w tym roku wszystkie uczelnie techniczne w Polsce – mówi dr Bianka Siwińska, dyrektor zarządzająca i redaktor naczelna „Perspektyw”.
Do udziału w drugiej edycji programu stypendialnego zaproszone zostały tegoroczne maturzystki oraz studentki studiów inżynierskich i magisterskich, polskich uczelni technicznych. Zainteresowane osoby mogą składać swoje aplikacje przez stronę internetową www.stypendiadladziewczyn.pl.
Stypendystki programu otrzymają różnorodne wsparcie merytoryczne i finansowe. Znajdą się pod opieką mentora lub mentorki – doświadczonych pracowników firmy Intel. Otrzymają stypendium w wysokości 12 000 zł (brutto), które pokryje część wydatków, jakie ponoszą w związku ze studiami. Zostaną również zaproszone do udziału w programie stażowym w gdańskim centrum badawczo-rozwojowym Intela (największym ośrodku R&D Intela w Europie) lub w amerykańskiej siedzibie firmy. Części dziewczyn aplikujących do programu zaoferowane będzie także jedno ze 100 miejsc na pierwszym w Polsce obozie inspiracyjnym dla dziewczyn startujących w nowych technologiach.
Pierwsza edycja programu okazała się dużym sukcesem, bo zgłosiło się aż 600 kobiet. Spośród nich wybrano 20 niezwykle utalentowanych dziewczyn, które dostały stypendium. Duże zainteresowanie programem doprowadziło do poszerzenia listy uczelni – z siedmiu politechnik w pilotażowym roku akcji, w tym roku kierowane jest do wszystkich uczelni technicznych zrzeszonych w Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, czyli w sumie do 21 uczelni.MG