Areszt szuka pielęgniarki i ratownika

Areszt Śledczy w Krasnymstawie pilnie poszukuje pielęgniarki i ratownika medycznego do pracy na cały etat. Dokumenty można składać do 22 listopada.

Na stanowisku młodszej pielęgniarki wymagane są: tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo, licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka, a także prawo wykonywania zawodu pielęgniarki stwierdzone albo przyznane przez właściwą okręgową radę pielęgniarek.

Na stanowisku młodszego ratownika medycznego potrzebny jest z kolei: dyplom ratownika medycznego (dotyczy absolwentów policealnych szkół średnich) albo dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu licencjata lub magistra (dotyczy osób, które ukończyły szkołę wyższą lub wyższą szkołę zawodową na kierunku lub w specjalności ratownictwo medyczne). Inne wymagania to: posiadanie obywatelstwa polskiego, posiadanie uregulowanego stosunku do służby wojskowej, czy niekaralność.

Jak informuje Magdalena Łukowiec, rzecznik prasowy Aresztu Śledczego w Krasnymstawie, z uwagi na pandemię, dokumenty przyjmowane są tylko w formie papierowej na adres: ul. Poniatowskiego 27, 22-300 Krasnystaw, do 22 listopada (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego). Szczegółowe informacje i dokumenty znajdują się na stronie Służby Więziennej w dziale praca. (kg)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here