Artyści Nieprzetartego Szlaku

W Chełmskim Domu Kultury, już po raz dziesiąty odbyło się Chełmskie Teatralne Spotkanie Artystów Nieprzetartego Szlaku. W tym roku tematem przewodnim były „Spotkania Cygańskie”.

Przedsięwzięcie skierowane jest głównie do osób niepełnosprawnych z Chełma i okolic. Podopieczni warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy i domów opieki społecznej w tym wyjątkowym dniu stają się artystami i mają okazję zaprezentować swoje talenty na deskach teatru. Występ na scenie jest dla nich doskonałą formą terapii przez sztukę, szansą na wzmocnienie poczucia własnej wartości i godności, oraz sposobem na integrację w środowisku lokalnym. Celem Spotkań Teatralnych jest eliminowanie barier i stereotypów, poprzez kształtowanie pozytywnych postaw zarówno osób niepełnosprawnych, jak też społeczeństwa wobec nich. Spotkania co roku organizują uczniowie Medycznego Studium Zawodowego w Chełmie, z kierunku terapii zajęciowej, wraz z nauczycielami: Ewą Krysą, Elżbietą Szczegielniak i Zbigniewem Kirykiem.
W tym roku na scenie wystąpili: podopieczni SOSW w Dorohusku, artyści WTZ w Wojsławicach, grupa ŚDS w Chełmie, artyści z WTZ przy Rejowieckim Stowarzyszeniu „CORDIS” w Rejowcu Fabrycznym, artyści WTZ w Majdanie Zahorodyńskim i grupa z ŚDS „Akademia artystyczna” w Lublinie. (sr)