Artystyczna kasa w drodze

Jeszcze do końca miesiąca (31 marca) są przyjmowane wnioski o przyznanie stypendium na realizację projektów z zakresu twórczości artystycznej, a także upowszechniania kultury w 2021 r. Kwota stypendium będzie wynosić nawet 10 tys. zł.


O przyznanie stypendium mogą ubiegać się osoby pełnoletnie, które mieszkają, pracują, uczą się na terenie Lublina, albo też przedmiot ich planowanego projektu jest związany z Lublinem. Środki ze stypendium mają być przeznaczone na wykonanie nowego, niewdrażanego wcześniej pomysłu artystycznego. Pieniądze te nie mogą służyć zakupowi środków trwałych, wykonaniu prac dyplomowych, czy podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Projekty stypendialne można realizować między 1 czerwca a 31 grudnia. Czas trwania projektu może wynosić od 2 do 7 miesięcy. Na realizację projektu można otrzymać grant w wysokości od 2 tys. zł do 10 tys. zł brutto.

– Dzięki stypendium Prezydenta Miasta Lublin już od 9 lat niezależni twórcy i animatorzy mają możność realizacji swoich autorskich przedsięwzięć. Efekty ich pracy stanowią ważną część oferty kulturalnej naszego miasta, dlatego z niecierpliwością czekamy na propozycje, które pojawią się w trwającym naborze wniosków – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, wiceprezydent Lublina ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

Wniosek o stypendium ma być złożony wyłącznie w formie papierowej – osobiście lub za pośrednictwem poczty pod adres Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin. Dokumentacja działalności może być dołączona na płycie CD/DVD lub pendrive’ie. O terminowym złożeniu wniosku decyduje data wpływu. Dopuszczalne jest także złożenie dokumentów w jednym z Biur Obsługi Mieszkańców.

Ważne dla zainteresowanych

Aspiranci do stypendium mogą skorzystać z konsultacji trwających do 29 marca. Pomoc w zakresie poprawności formalnej wniosków i dokumentów wspierających wniosek jest dostępna pod numerem telefonu 81 4663714 lub mailowo mecenat.kultura@lublin.eu.

Czy po zakończeniu naboru można odebrać dokumentację? Nie. Wszystkie złożone dokumenty przechodzą do archiwum w kategorii A. Jeśli wnioskodawca pragnie dokumentować swą działalność poprzez dyplomy i zaświadczenia, powinien złożyć kopie.

Regulamin, szczegółowe informacje na temat przyznawania stypendiów oraz wszystkie materiały są dostępne na stronie www.stypendia.kultura.lublin.eu. Kwestie przyznawania stypendiów Prezydenta Miasta Lublin regulują bowiem przepisy Uchwały Nr 514/XIX/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 27 czerwca 2016 r. dotyczącej stypendiów.

Jednocześnie organizatorzy przypominają, że do 31 października br. będą przyjmowane wnioski o stypendia na realizację projektu z zakresu twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury dla projektów stypendialnych do zrealizowania między 1 stycznia 2022 r. a 31 grudnia 2022 r. – o czasie trwania od 2 do 10 miesięcy.

Marek Rybołowicz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here