Austriacy wyremontują cmentarz w Bzowcu?

Gminę Rudnik, na zaproszenie wójta Pawła Kucharczyka, odwiedziła delegacja z Austrii. Rozmawiano m.in. o współpracy przy rewitalizacji zabytkowego cmentarza w Bzowcu.

W skład austriackiej delegacji weszli: Dieter Allesch – przewodniczący Austriackiego Czarnego Krzyża oraz Helfried Grandl – kurator Austriackiego Czarnego Krzyża. Towarzyszył im Piotr Majchrzak – konsul honorowy Austrii w Lublinie. Celem odwiedzin była wizytacja cmentarza z okresu I wojny światowej w miejscowości Bzowiec.

Przedstawiciele gminy Rudnik – wójt Paweł Kucharczyk oraz jego zastępca Andrzej Gołąb – złożyli kwiaty na symbolicznym grobie spoczywających tam żołnierzy, w tym austriackich. Podczas wizyty Austriacy poznali historię cmentarza, którą opowiedziała mieszkanka Bzowca Irena Karczewicz. – Mamy nadzieję, że to spotkanie zaowocuje współpracą przy ewentualnej rewitalizacji zabytkowego cmentarza w Bzowcu – mówi wójt Kucharczyk. (kg)