Autobusy wracają z wakacji

Od poniedziałku 2 września obowiązuje nowy rozkład jazdy komunikacji miejskiej. Prezentujemy jego najważniejsze założenia.

Część linii będzie kursować rzadziej niż w trakcie poprzedniego roku szkolnego. Zmiany nie dotyczą głównych linii, a jedynie tzw. linii uzupełniających. Chodzi o linie numer: 1, 3, 7, 11, 16, 21, 30, 37, 42, 44, 70. – W związku z zerwaniem kontraktu przez spółkę Warbus nadal jesteśmy na etapie minimalizacji skutków zaprzestania świadczenia usług przez przewoźnika, które skomplikowało sytuację w kontekście przewozów w Lublinie – tłumaczy Justyna Góźdź, inspektor ds. marketingu i kontaktów z mediami w Zarządzie Transportu Miejskiego.

Założenia rozkładu dla poszczególnych linii:

linia nr 1 – częstotliwość kursowania w dzień powszedni co 40 minut

linia nr 3 – częstotliwość kursowania w dzień powszedni w godzinach szczytu co 20 minut, poza godzinami szczytu co 30 minut

linia nr 7 – częstotliwość kursowania w dzień powszedni co 30 minut

linia nr 11 – częstotliwość kursowania w dzień powszedni w godzinach szczytu co 40 minut, poza godzinami szczytu 60 minut

linia nr 16 – częstotliwość kursowania w dzień powszedni co 50 minut

linia nr 21 – częstotliwość kursowania w dzień powszedni w godzinach szczytu co 30 minut, poza godzinami szczytu co 45 minut

linia nr 30 – częstotliwość w dzień powszedni co ok. 60 minut, zawieszenie kursowania linii w soboty i w dni świąteczne oraz pozostawienie kursów dla wariantu Dworzec Główny PKP – Smugi

linia nr 37 – częstotliwość kursowania w dzień powszedni co 50 minut, zaś w soboty co 60 minut

linia nr 42 – częstotliwość kursowania w soboty co 60 minut

linia nr 44 – częstotliwość kursowania w dzień powszedni w godzinach szczytu co 30 minut, poza godzinami szczytu co 60 minut

linia nr 70 – korekta godzin odjazdów we wszystkie dni tygodnia

Zmiany tras przejazdu:

linia nr 12 – skierowanie we wszystkie dni tygodnia wybranych kursów do miejscowości Stasin

linia nr 17 – wydłużenie we wszystkie dni tygodnia, do przystanku Abramowicka – Dominów wszystkich kursów kończących obecnie trasę na przystanku Abramowice

linia nr 54 – nowa trasa przejazdu: Wądolna – Ślężan – Lędzian – Sławin – Nałęczowska – Morwowa – Zana – Zana ZUS

Inne zmiany:

Zmiana lokalizacji przystanku Marzanny NŻ 02 – przystanek dla autobusów linii nr 8, jadących w stronę ul. Okopowej zostanie przesunięty o 150 m w kierunku Krężnicy Jarej.

Zmiana statusu przystanków – dotychczasowe przystanki NŻ Instytut Agrofizyki 01 i 02 oraz Zielone Wzgórze 01 i 02 otrzymują status przystanków stałych.

Aktualizacja międzyprzystankowych czasów przejazdu dla całej sieci komunikacyjnej w celu poprawy punktualności kursowania.

GR